Färger

»Det bra att lära sig att vara uppmärksam på vilka färger drömmen bär.«

I drömmar kan man ju ibland väldigt tydligt se vad något har för färg, även om hela drömmen är i färg. En speciell sak poppar upp och vill göra sig sig synligt, för att drömmen vill att vi ska använda den i vår tolkning. Andra gånger är majoriteten av drömmen inte påtagligt färgglad, men man kan ändå minnas att en specifik sak var i färg.  Ibland är det till och med så att det inte är förrän vi skriver ner drömmen som vi inser att tröjan var gul. Vill man tolka, är det bra att lära sig att vara uppmärksam på vilka färger drömmen bär.  Här kommer en liten lathund, om hur du kan tolka dem.

RÖTT

Rött står för trygghet och samhörighet, att få tillhöra något där man känner sig som en homogen och fullständigt självklar del. Det är ju färgen för rotchakrat och precis som den kan stå för en djup samhörighet  kan den också stå för förtvivlan, det vill säga den känsla som uppstår när vi inte känner oss älskade och omhändertagna. Den kan vara alarmerande och vilja varna, vilket är en effekt av ett otryggt inre.

Kortleken säger; Moder Jord, Mod, Trygghet, Familj, Barndom, Utanförskap och Lekfullhet, Förtvivlan, Natur och Världen.

Enligt traditionen står ju rött även för ilska. Om du till exempel tänker på tjurfäktarens röda skynke så är ju den vanliga uppfattningen att den röda färgen ska reta upp tjuren. Men om vi istället tänker att den röda färgen symboliserar tjurfäktarns inre förtvivlan av att inte känna sig älskad och omhändertagen, så står inte det röda för ilska utan för kombinationen av förtvivlan och mod. Genom att utmana sig och utsätta sig för fara, på grund av brist på inre trygghet / djupare känsla av samhörighet – kan tjurfäktaren kanske inte få sina föräldrar bekräftelse, men väl publikens.

ORANGE

Orange är den färg som står för vår livskraft. Den som flödar från jordens inre upp genom våra kroppar. Utan blockeringar på vägen är det en makalöst energirik kraft. Det är sakaralchakrats färg och den står också för kreativitet och skapande. Sexualitet och passion speglas också av denna färg. Likaså ilska och kontroll. Drömmer du om orange finns det alltså lite att välja på, så kontexten får avgöra hur du ska tolka. Men det handlar nästan alltid om starka känslor och/eller energier.

Kortleken säger: Livskraft, Makt, Kontroll, Värderingar, Relationer, Skuld, Överflöd, Ilska, Kreativitet och Ansvar

GULT

Gult är självvärdets färg. Den bär den härliga energin som kommer av att vara glad och att se världen med positiva ögon. Att vara stolt och att skina – som solen! Känslan av nya möjligheter, som det gula påskriset som välkomnar ännu en vår. Baksidan av energin är skam, dåligt självförtroendet och självkritik. Då brukar den gula färgen vara lite dämpad, lite uppblandad med svart. Det är färgen för solarplexus och kan också spegla åren mellan 14-21 och visa på en mer självupptagen tid.

Kortleken säger; Kroppen, Självvärde, Integritet, Inre barn, Stolthet, Självkritik, Framgång, Skam, Glädje och Negativ energi.

GRÖNT

Grönt är kärlekens färg, och får oss att tänka på allt som har med hjärtat att göra. Det gröna spirande gräset eller björkens musöron bär en lätt energi, det grå-eller mossgröna kan få oss att tänka på tyngre känslor som sorg. Neongrönt kan kopplas till avundsjuka – men också en lekfullhet. Allt beroende på kontext. Grönt hör till hjärtchakrat och kan också syfta på åren mellan 21-28.

Kortleken säger; Kärlek, Acceptans, Ensamhet, Vänlighet, Förlåtelse, Avundsjuka, Bönen, Sorg, Tacksamhet och Generositet.

TURKOST

Turkost är halschakrats färg och bär både energi av att tala sin sanning och av att lita på livet.  Eftersom så mycket bearbetas med denna färg som energi, kan det verkligen både handla om egot (Inte att vara egoistisk eller att egot styr, utan bearbetande av egot), tidigare liv, tillit, nyfikenhet och de val man har gjort i livet. När vi litar på livet, accepterar vi också de val vi gjort. När turkost dyker upp i en dröm handlar det på ett eller annat sätt nästan alltid om växande, och undersökande av jaget.

Kortleken säger; Följa flödet, Helande, Egot, Tidigare Liv, Uttryck, Konflikt, Vägledning, Rädsla, Tillit och Nyfikenhet.

BLÅTT /INDIGO

När mörkblått dyker upp i en dröm brukar det handla om någon form av klarsyn, att något är redo att presenter sig, att förstås bättre. Kunskapen fördjupas, alternativt att drömmen säger att detta vet du redan. Då kan färgen vilja belysa någon form av drama, något du upprepar. Eller så tar färgen dig djupare in i ditt inre, kosmiska vetande. Det är pannchakrats färg.

Kortleken säger; Mottaglighet, Vara Sann, Drama, Tålamod, Ny Vison, Perspektiv, Kunskap, Sårbarhet, Rytm och Deltagande.

LILA

Lila är en klassiskt andlig färg, som dels kan ha en lätt och enkelt energi, lite fladdrande och ljus, och dels en tyngre som kan vara minnen från en kyrklig tid. När man drömmer om lila kan just nyansen av den visa vägen. Men alltid vill den belysa något kring vår oändliga själ, universums närvaro i och utom oss och förstås motsatsen – tvivlet. Det är kronchakrats färg.

Kortleken säger; Närvaro, Bejakande, Intention, Frid, Humor, Medvetenhet, Universum, Tvivel, Meditation och Förändring.

VITT

Vitt är oskuldens färg, och står oftast för en renhet. I andra kulturer står den också för sorg, då det är en begravnings färg i tex Indien. Drömmer du om vitt kan det alltså handla om en luftighet, andlighet (vissa ser kronchakrat som vitt, istället för lila) eller om barnets oskuld och att något oförstört, helat och rent. Vitt är också färgen för den maskulina energin, om du tänker på yin-och yang tecknet. I ett medicinhjul står det däremot för norr och andligheten (där är öster/den maskulina aspekter gul)

SVART

Svart kan dels stå för sorg, eftersom det i västvärlden är den färg vi förknippar med begravningar. Men den kan också  stå för den feminina energin. Den magiska och outgrundliga. Drömmer du om svart  kan det dels handla om att du är på en plats i ditt inre där du inte tidigare varit – ljus (kunskap) har inte belyst det som du nu kan komma att se –dels kan det alltså handla om att du använder den feminina energin för att utvecklas och komma närmare dig själv.

BRUNT

Brunt är ju jordens färg och kan handla om rötter, att rota sig, att hitta tillbaka till något, att vara grundad. Den kan också vilja visa att drömmen handlar om något från ett tidigare liv.

GRÅTT

Grått i en dröm kan vilja signalera flera olika saker. Om den är som en sölja eller dimma, kan det handla om det är något du inte ser. Den kan också berätta om något som gör dig nedstämd och deprimerad – och kanske resan av drömmen visar vägen om hur du kan hela tyngden och lyfta slöjan.

GULD

Guld brukar stå för all form av överflöd, maskulin kraft och för rikedom. Också för solen, som ju står för kunskap och liv. Guld i en dröm kan du tolka som ditt värde och din förmåga att skapa det liv du vill ha. Om kontexten säger något annat och det verkar handla om girighet kan du gå tillbaka in i drömmen och putsa upp guldet så att det skimrar så som ett sant överflöd vill göra.

SILVER

Silver brukar kopplas till månen och den feminina energin. För det magiska och gnistrande som de stjärnstoft vi alla kommer från. Har du silver i en dröm kan drömmen vilja påminna dig eller visa dig dina inre magiska världar.