Utbildning till
Terapeutisk healer

Terapeutisk och energitransformerande healer är ett fantastiskt sätt att arbeta med helande och spirituell utveckling. Den terapeutiska aspekten för att insikterna är en oerhört viktig del av helandeprocessen. När vi förstår vad vi helat och vem vi har varit, är det mycket lättare att gå vidare in i något nytt. Energitransformerande för att vi i ett meditativt tillstånd på cellnivå förändrar det som tidigare påverkat oss. Där helar vi sår, ändrar övertygelser och tankebanor, och vi öppnar ögonen för en mer själslig aspekt av oss själva. Båda delarna skapar förutsättningar för klienten att verkligen kunna förändra sitt liv och se sig själv ur en större kontext än tidigare.

I den här utbildningen får du lära dig metoder och tekniker som hjälper klienten att både förstå och att helas. Du kommer att på djupet undersöka och utveckla din medialitet och din förmåga att kanalisera – det vill säga att samarbeta med dina och dina klienters guider, och din egen djupare visdom. Du får lära dig om för- och nackdelar med att arbeta som healer. Du får en fördjupad förståelse för hur kroppen via chakrasystemet, färger och symboler vägleder oss till helandet. Du får lära dig att ställa svåra frågor, att hantera klienters trauman och se och uppskatta de speglingar som dina klienter ger. Du kommer också att förändras, för oundvikligen kommer du tillsammans med gruppen lära känna dig själv på ett ännu djupare plan än förut. Låter det spännande?

»Helande handlar om att byta perspektiv«

ATT VARA HEALER

Att vara Terapeutisk Healer är verkligen något att vara stolt över. Det är en stor ära att få följa en medmänniska ner i sina djup för att hämta upp kraft, självvärde och livskraft, och du kommer efter avslutat utbildningen vara fullständigt redo att arbeta med detta. Det är dock inte allt som sker under dessa 16 månader för under strukturerade och oerhört kärleksfulla former gör även du en resa djupt inom dig själv.

Varje träff är fylld med helande, insikter och kärlek, som inte bara handlar om de faktiska metoder vi använder inom Terapeutisk och energitransformerande healing. Utan som handlar om dig – din expansion, ditt helande, dina rötter och din magiska potential. Ju bättre du känner dig själv, och ju mer du förstår om helandeprocessen utifrån egna upplevelser – desto mer lysande som healer blir du. Jag kan faktiskt lova att det kommer att bli ett oförglömligt äventyr! 

SAGT OM UTBILDNINGEN

»Det bästa jag gjort! En fantastisk resa, i ett underbart sammanhang och med ett systerskap som jag aldrig någonsin upplevt tidigare. Jag kommer att bära med mig detta för alltid.« Inger Bäckgren 2023

DET HÄR ÄR DU…

Du är troligtvis väl bekant med mitt arbete och du känner att mitt sätt att uttrycka mig klingar an något inom dig. Kanske har du redan läst mina böcker Revan i horisonten och Ditt Magiska Jag  och kanske arbetar du redan med min kortlek, Lee Seger Healingkort. Men det kan också vara så att du djupt inom dig känner att detta är en resa du inte vill missa utan att egentligen veta så mycket om mig – och då kan du lita på den känslan. Vi har oavsett alltid ett förutsättningslöst samtal innan, där du får möjlighet att känna efter ordentligt. 

Du har arbetat med dig själv. Du kan med vänlighet hantera ditt ego när det dyker upp och du kan med kärlek och närvaro möta starka känslor när de vill komma fram. Du kan helt enkelt ta ansvar för dina egna processer.

Du ska vara beredd på att låta utbildning genomsyra ditt arbete under den tid den pågår. Även om träffarna bara är åtta är utbildningen oerhört levande även däremellan. Inte bara genom de obligatoriska uppgifter du får, utan som en närvaro inom dig.

Du är nyfiken. Du tycker om att arbeta på djupet, upptäcka nyanser och att vända och vrida på detaljer.

Du ska vilja arbeta med klienter. Du behöver inte göra det redan, men din intention ska vara att på ett eller annat plan omsätta kunskapen i praktiskt arbete. 

Du behöver vara beredd på att öppna dig för gruppen. Ni kommer att träna på varandra, vi spenderar mycket tid tillsammans och vi bor och lever nära inpå under de tillfällen vi ses.

Känner du att detta stämmer in på dig så vore det fantastiskt roligt om du vill vara med!

»Att helas är att vara detektiv i sitt eget liv,
att vara healer innebär att man tror att det är möjligt.«

MIN INTENTION MED UTBILDNINGEN

Under de arton år jag arbetat som Terapeutisk och Energitransformerande healer har det alltid varit viktigt för mig att klienten känner att det är han eller hon som äger sessionen och sin egen helandeprocess. Det stämmer att det är min tillit, erfarenhet och kunskap som sätter ramarna för sessionen – MEN det är klienten själv som gör helandet. Givetvis tillsammans med den kärleksfulla och djupt helande energin som vi får tillgång till när vi ber om den, men det är de facto klienten själv som har modet att möta, förändra och släppa taget. Det är klientens inre värld som styr, även om jag hjälper till där det behövs. Det ÄR klienten som helar sig själv.

Jag säger inte detta för att förringa mitt eget arbete, utan för att det är detta som framför allt är mitt arbete. Att hjälpa klienten se sin egen förmåga att hela och äga sitt liv. Därför är den terapeutiska delen av sessionen så viktig. Det är främst där jag kan visa andra vägar, ge nya perspektiv på gamla frågeställningar. Det är där modet växer för att sedan kunna möta det som behövs. Det är där klienten utvecklas. Den aktivt energitransformerande delen av sessionen är vad som sedan hjälper klienten att på djupet förändra livet efter sessionens slut, då även de känslomässiga blockeringarna löses upp och ersätts med nya mer positiva och stärkande bilder och minnen. Hela sessionen, även de gånger då den främst är i form av ett samtal, är alltid djupt helande.

På samma sätt ser jag på den här utbildningen. Jag vill under dessa sexton månader dela med mig av mina erfarenheter, min tillit och min kunskap. Under utbildningen integrerar du det jag har att lära ut – och gör det till ditt! Även om du följer min kursplan och arbetar utifrån de uppgifter du får, är inte tanken att du ska bli en ny Lee. Tanken är att utbildningen ska förstärka det som är DU och allt det du redan är och kan. Självklart är utbildningen så gedigen att du kan börja arbeta med klienter efter avslutad kurs. 

Efter genomgången utbildning kommer du att få två diplom, ett som terapeutisk och energitransformerande healer och ett för Lee Seger Healingkort, vilken ger dig möjlighet att lära ut hur korten fungerar. Min intention är enbart att dela med mig av den kunskap jag har samlat på mig, så att den kan leva vidare i dig och ditt sätt att arbeta, därför kommer jag i alla fall inte i nuläget att skapa någon certifiering. 

SAGT OM UTBILDNINGEN

»Den här utbildningen har förändrat hela min syn på mig själv och mitt kosmiska uppdrag, och den förändrar livet på djupet för mina klienter. Lee är helt fantastisk på att leda oss på vägen till den inre gudinna som varit gömd och glömd inom oss. Och vilket ljuvligt systerskap vi har, alla tillsammans. Vi skrattar, gråter, stöttar och håller varandra och skickar kärlek när det behövs. Så om du känner dig dragen till den här utbildningen, vill jag varmt rekommendera den. Välkommen in i vårt varma, bubblande och fnittriga systerskap där vi går på djupet inom oss tillsammans.« Lillemor Groth, 2021

MINA PEDAGOGISKA ERFARENHETER

Förutom att ha arbetat som aktiv terapeutisk healer och vägledare i arton år har jag lång erfarenhet av pedagogiskt arbete. Mängder med workshops och kurser, en healingskola med tre årskullar som jag mellan 2012-14 drev med en kollega – samt förstås de senaste tre årens utbildningen till Terapeutisk Healer – ligger som en stabil grund inom mig. Utöver det arbetade jag under sju år på Malmö Universitet (då högskola) som programledare av ett program som tog in 100 studenter per termin. Jag undervisade även i marknadsföring och försäljning. Min passion är egentligen som störst när det gäller just att lära ut. Att lära själv, och att sedan skicka vidare. Du kan läsa mer om mig här, och även här på denna sida (se menyn)

Med mig på detta äventyr, som utbildningen definitivt är, har jag Sanne Soleil som jag driver webbutbildningsplattformen Seger & Soleil med. Sanne är Terapeutisk healer, Andlig coach och arbetar med Samtal kvinnor emellan och feminin kraft. Hon har själv gått utbildningen och kommer att vara delaktig på flera olika sätt. Dels står hon för maten, vilken brukar vara himmelskt god, dels undervisar hon om kristaller och eteriska oljor i förhållande till våra chakran. Sanne är också till viss del delaktig i de olika lektionspassen och bidrar med sin energi och klokskap. Känner du att du vill prata med Sanne innan för att få veta lite mer om utbildningen ur ett deltagarperspektiv, välkomnar hon dina frågor. Du når Sanne på hej@sannesoleil.se 

SAGT OM UTBILDNINGEN

»Lee leder med stor trygghet och djup kunskap, och hennes tydliga och självklara sätt, skapar balans, lugn och värme. Skrattet och gråten och känslorna kan alltid omfamnas och tas om hand… du är alltid hållen i ”spacet” med Lee och den magiska cirkel som skapats.« Susanne Svanström, 2023

DU BEHÖVS!

Just nu, i mänsklighetens historia, pågår en enorm evolution. Vår värd Gaia förändras, och vi förändras med henne. Det innebär att utvecklingen nu går i en rasande takt, och det är lätt att tappa balansen om man inte förstår hur helande och utvecklingsprocesser fungerar. Detta kommer du att lära dig så att du kan stå stadigt när andra svajar.

Du kommer att kunna visa vägen genom känslor som oro, ångest, sorg och ilska. Du kommer att kunna visa hur man både helar det gamla OCH hur man samtidigt bygger en ny stadig plattform där självvärde, kreativitet, kärlek och frid blomstrar. Eftersom du förstår vad som sker, skapar du trygghet åt andra. Inte bara dina klienter utan även din övriga omgivning. Din plats i väven kommer att bli än mer magisk, för du kommer att förstå vad som sker, när det sker. 💜 

SAGT OM UTBILDNINGEN

»Den här utbildningen är så mycket mer än en utbildning. Det är en transformerande healingresa i sig där jag har mött mig själv på djupet och fått möjlighet till läkning av livstider och generationer, likväl som händelser i nutid – en personlig utvecklingsresa. Vårt systerskap har även varit en stor del av resan, vi finns för varandra energimässigt & fysiskt. Hand i hand i vår cirkel känner vi självklarheten i att vi alla är lika viktiga för helheten. Det här är en utbildning som gett mig mer än kunskap, den har gett mig ”knowingness” som på djupet berikat och förändrat mitt sätt att ta mig an livet. Nu ser jag framemot att få dela med mig av den här fantastiska metoden och visdomen till andra.« Anna Magnusson, 2023

I GOTT SÄLLSKAP

Detta är den tredje omgången av utbildningen som startade 2020. Totalt finns snart 28 diplomerade healers. Alla är inte aktiva, vissa har integrerat utbildningen i sin övriga verksamhet, men en stor del är och framför allt planerar de som är på väg ut nu att vara verksamma. Alla är de magiska kvinnor, som med sin energi, sin höga medvetenhet, stora självkännedom, sprider sitt ljus över världen. Terapeutisk och energitransformerande healing är ett kärleksfull och oerhört helande sätt att arbeta – oavsett hur man väljer att integrera den i sitt liv.

Jag vet att alla har känt en enorm uppskattning för det genuina och djupt helande systerskap som våra träffar skapar. En cirkel av kraft, uppskattning och kärlek som aldrig någonsin försvinner. 

Sagt om utbildningen av tidigare deltagare

Den här utbildningen är så mycket mer än en utbildning. Det är en transformerande healingresa i sig där jag har mött mig själv på djupet och fått möjlighet till läkning av livstider och generationer, likväl som händelser i nutid – en personlig utvecklingsresa. Vårt systerskap har även varit en stor del av resan, vi finns för varandra energimässigt & fysiskt. Hand i hand i vår cirkel känner vi självklarheten i att vi alla är lika viktiga för helheten. Det här är en utbildning som gett mig mer än kunskap, den har gett mig ”knowingness” som på djupet berikat och förändrat mitt sätt att ta mig an livet. Nu ser jag framemot att få dela med mig av den här fantastiska metoden och visdomen till andra.”
Anna Magnusson. diplomerad mars 2023

När mitt liv förändrades sökte jag efter en livlina. Genom utbildningen till Terapeutisk Healing (och Andlig Coach) fick jag en skattkarta av Lee och möjligheten att upptäcka mig själv. Skatterna jag fann var många, en av dom var livlinan som hela tiden funnits inom mig. Som bonus har jag även fått följa mina fantastiska kurskamrater på deras resa, mina vänner för alltid. Tack Lee för allt och tack till mig själv för att jag gav mig den här gåvan”
Pia Wiklund Grundström, diplomerad mars 2023

16 månader av ren kärlek, magi och systerskap! En resa där jag stängt och öppnat dörrar och stuvat om i min ryggsäck så att den väger lätt, lätt, trots att jag är påfylld av kunskap, insikter, möjligheter och hopp – och med en längtan att få guida andra på deras alldeles egna sällsamma resa”
Mona ErikssonWallgren, diplomerad mars 2023

Den här utbildningen har varit och är en gåva till mig själv, till mina nära och kära och i slutändan till hela mänskligheten ❤️ Ett ljus har tänts i mig och det ska jag sprida .

Det är som att Lee format oss var och en till ett instrument, där vi på vårt unika sätt blir Terapeutiska Healers.

Vi får vår alldeles unika ”verktygslåda” och tillsammans med Healingkorten och vårt sätt att vägleda kan vi hjälpa människor att komma vidare i livet. Lösa blockeringar och helas. Släppa taget om det som skaver. På ett kärleksfullt sätt ❤️

Det bästa jag gjort ❤️

En fantastisk inte resa. Underbart sammanhang och ett systerskap jag aldrig någonsin upplevt tidigare .Det är något jag bär med mig i hjärtat för alltid ❤️

Platsen vi varit på, Ängshyddan, de underbart generösa ägarna, den vackra inredningen, havet .

Sanne Soleils underbart goda mat och hennes kunskap som inspirerar att vilja veta mer om eteriska oljor och kristaller.

Allt är bara så magiskt 🙏

Jag är så tacksam ❤️
Inger Bäckren, diplomerad mars 2023

                                                                

Denna utbildning är något alla människor borde gå, det är en resa inåt och en djupare kunskap och förståelse av en själv. Kursen hjälper dig också att se och förstå de blockeringar som kan skapas i kropp och sinne genom livet och hur du sedan kan koppla olika symtom i kroppen till händelser eller trauman som man kanske inte alltid minns, men kroppen minns . Kursen ger dig kunskap om hur du kan möta andra och hjälpa till att läka och hela de sår som uppstått genom livet. Denna metod har för mig varit banbrytande och förlösande. Med mycket kärlek skratt och gråt har ett systerskap vuxit fram och skapats under denna tiden. Det har varit en magisk tid och med magiska kvinnor.

Kursledare Lee Seger leder med stor trygghet och djup kunskap kursen med briljans. Hennes tydliga och självklara sätt, skapar balans, lugn och värme. Skrattet och gråten och känslorna kan alltid omfamnas och tas om hand…du är alltid hållen i ”spacet” med Lee och den magiska cirkel som skapats. Att utvecklas i detta space har varit och känts tryggt och tillåtande genom hela kursens gång.” Susanne Svanström, diplomerad mars 2023

Jag är så tacksam för denna utbildning! Vilken resa det har varit – att få så många nya insikter och lärdomar om sig själv, så mycket kloka och givande samtal, så mycket kunskaper som jag nu får möjlighet att dela med mig av och så mycket villkorslös kärlek… ” Malin Milevi, diplomerad mars 2023

När jag tänker på utbildningen med Lee och Terapeutisk healing så ångrar jag inte en sekund att jag har gått den. Jag har längtat efter varje tillfälle, träffat härliga människor med livsberättelser och jag känner tacksamhet över den plats vi fått vistats på. Med Lees utstrålning och hennes egenskaper, kreativt berättande, egna målningar och olika dimensioner  samt mycket annat, så vävs mycket samman. Med hjälp av Sanne, hennes inslag och alla kloka människor så har jag fått många nya tankar och ny glädje varför jag inte skulle tveka att gå utbildningen igen det vill säga om någon frågar mig idag. Ett nytt arbete växer även fram för mig personligen.Susanne Sabo Andersson, diplomerad mars 2023

För mig har har denna terapiutbildning stärkt mitt liv på ett sätt som inget annat. Verktygen, kunskapen om mig själv och helande på djup nivå gör att jag kan gå vidare i livet och hjälpa andra. Tack!” Amelie Paranos, diplomerad mars 2023

Jag har nu kommit halvvägs i utbildningen till Terapeutisk och Energitransformerande Healer och jag är så tacksam och lycklig över att jag vågade tacka ja till detta äventyr! Jag har utvecklats som människa och känner ett nytt, nästan ovant, lugn över vem jag är och vad jag vill göra.
Jag bara älskar helgerna på Ängshyddan! Det är så spännande att få ta del av Lees kunskaper och eftersom hon också är vansinnigt roligt så blir det många skratt kan jag lova! Naturen, stranden och Ängshyddan fyller alla sinnen och jag har haft så magiska stunder vid havet tidigt på morgonen.
Om du funderar på att gå utbildningen så sluta tveka och anmäl dig direkt! Du kommer få en gedigen utbildning, massa nya insikter om dig själv, nya vänner och minnen för livet!”
Lotta Herslöf,
Företagssköterska, Diplomerad oktober 2021

Jag träffade på Lees kortlek redan 2016 när den kom ut och fastnade direkt för hennes sätt att arbeta kring healing och vägledning. Efter att ha gått alla hennes kurser på fb började jag så smått vägleda själv. Från våren 2018 har jag haft förmånen att ha Lee som andlig coach och handledare för mig i min healingpraktik, så när denna utbildning kom på tal var jag bland de första att anmäla mig.

Vilken resa jag har påbörjat! Halvvägs in i utbildningen kan jag bara säga WOW. Mina kunskaper kring korten och helandet har fördjupats och jag själv har startat en personlig utveckling jag bara kunnat drömma om.

Miljön vi är i är underbar och helande i sig och Lee som lärare är varm, generös, skicklig och besitter en kunskap som är magisk. Sen är hon rolig också och bjuder på sig själv mellan allvaret.

Gruppkänslan som vi skapat är också så fin och känslan av systerskap kom redan efter första gången. Tänk att få dela detta med likasinnade och att göra detta tillsammans. Det ger en styrka och trygghet vi har stor glädje av när vi sen går ut som Terapeutiska och Energitransformerande Healers i vår -21.

Sen vill jag också stolt berätta att jag kommer att vara delaktig i kommande utbildning som startar i november -21 genom att vara lite allt i allo, laga den fantastiska (hoppas jag) maten och finnas som stöd och coach när det behövs.

Känns något av detta det minsta lockande och spännande så sök du med! Det kommer att bli en milstolpe i ditt liv.

Varm kram Sanne Soleil,
Terapeutisk Healer och Andlig Coach. Diplomerad oktober 2021

Jag är så tacksam för att Lees och mina vägar korsades för några år sedan. Lee är en helt fantastisk healer och min helandeprocess med hennes kunskaper har varit på en helt annan nivå än jag upplevt tidigare. Det har hjälpt mig att läka och hela och göra den förändring i mitt liv som jag behövde göra.

Det har också inspirerat mig till att själv vilja hjälpa på samma sätt genom att gå Lees utbildning till Terapeutisk och Energitransformerande Healer. Helt magiska helger fyllda med så mycket kunskap, helande, skratt, gråt, komma i kontakt med känslor på alla nivåer och lager och ett så fint systerskap i en helt fantastisk miljö.
Är så tacksam att jag får vara en del av detta.”
Carola Hammarberg, diplomerad oktober 2021

Jag har nu gått halvvägs in i utbildningen som terapeutisk healer med Lee Seger och 11 andra fantastiska magiska kvinnor.Jag säger bara Wow till all den inspiration, kärlek, kunskap, glädje och trygghet som Lee förmedlar till oss.

Jag har själv gått hos henne som klient. Hon har hjälpt mig på ett magiskt makalöst  sätt att hitta in till min kärna. Äntligen upplever jag mig värdefull, viktig och självklar på denna jord. Jag är stolt över mig själv .

Nu vill jag ta del av hennes kunskap och sprida den vidare genom att vägleda klienter på ett ödmjukt, förtroendefullt,  tydligt och kärleksfullt sätt. Där vilsna själar får hjälp med insikterna genom det helande samtalet.

Jag är en mycket nöjd elev. Jag har ett spännande lärorikt halvår kvar. I mars 2021 är jag utbildad till en Terapeutisk och Energitransformerande Healer precis som vår fantastiska ledstjärna Lee Seger❤️.

Tacksam för att jag valde denna utbildning som ger mig så mycket insikter klokskap och glädje med Lee och gruppen.

Jag vill också tacka vår magiska utbildningsplats, Ängshyddans B&B.
Tack Carina och Janne för att jag får ta del av ert lugna paradis.”

Wow 🤩 .
Eva Anto, diplomerad oktober 2021

Vilken utveckling, magi, samhörighet, kärlek och känsla av att hitta hem. För mig är kursen till Terapeutisk energitransformerande healer helt rätt! Första gången jag hade en session med Lee sa jag till henne att ”wow, jag vill göra det du gör!”. Och det vill jag fortfarande och börjar se att detta är möjligt så småningom!
Halvvägs in i kursen har jag fått en ökad förståelse för mig själv, en tryggare botten, medvetenhet om intuitionens vikt i arbetet med klienter, en djup förståelse för healingkortleken, fantastiska insikter kring hur min intuition arbetar, ett underbart systerskap, ökad tillit och så mycket mer.

Jag känner mig helt rätt och är otroligt tacksam över att få dela detta med de andra deltagarna i gruppen och att vi får möjlighet att ha en av de allra bästa lärare det går att tänka sig. Hela min kropp skicker ”jaaa!” inför varje kurstillfälle och älskar att vara i den underbara miljö Lee skapat tillsammans med ägarna av Ängshyddan! Tack Lee för att du gör detta möjligt och för att du är den magiska kvinnan!

Mia Axelsson, diplomerad oktober 2021

För ett par år sedan hade jag min första session via telefon med Lee. Det var ett härligt möte, rakt kärleksfullt och omvälvande. Hennes sätt att jobba med gamla mönster och känslor som fastnat var så häftigt. Det som tidigare känts som stoppklossar i mig vändes på och istället visade sig möjligheter. Jag skulle kunna säga det som att kringelikrokar rätats ut förenklats och jag känner idag mitt värde och min plats i livet ❤️❤️
Så självklart ville jag lära mig så mycket jag kan från denna fantastiska lärare Lee … och utbildningen gemenskapen platsen … ja allt är så mitt i prick ”som ett spännande äventyr”.
När möjligheten att gå utbildningen kom i min väg …. kände jag pirr i kroppen.. jag lydde känslan .. är halvvägs nu .. och känner ett lugn en trygghet i att fortsätta följa med på resan 🙏”
Massor av kärlek
Gabriella Erenger, diplomerad oktober 2021

Att sätta orden på denna utbildning är svårt. Magiskt kan nästan kännas förenklat.. Känner min expansion hur min läkning sker och att få börja praktisera med att ha få ha session med andra så tar jag mig till en ny nivå, en förståelse för korten växer och jag får så mycket vägledning

Lee som bär på otroliga gåvor och delar med sig av sig själv gör denna utbildning magisk tillsammans med alla fina medsystrar. Känner du minsta dragning att gå. Så anmäl dig direkt.
En livsresa du inte vill vara utan!”
Kram
Lotta Zetterling, diplomerad oktober 2021

Tänk att jag fått möjlighet att gå på upptäcktsfärd i mitt eget liv då jag började utbildningen.

Det är så fantastiskt att få vara en av deltagarna i Healerutbildningen, där Lee visar på sin breda kunskap och erfarenhet blandat  med humor och glädje under utbildningsdagarna.

Med en djupare insikt och kunskap vill jag medverka till att öka andras hälsa och mående som Terapeutisk och Energitransfomerande Healer framöver.”

 Lotte Hansson,diplomerad oktober 2021
Efter många, många år inom personlig utveckling på olika sätt har så livet burit mig till Lees utbildning till Terapeutisk Healer. Och precis som med allt annat visar det sig att livet ”gjorde helt rätt” som placerade mig här! En miljö som ger mig en fantastisk möjlighet att utvecklas och låta ytterligare lager i min personliga utveckling få ”falla på plats”.
Precis som att all typ personlig utveckling aldrig är förutsägbar och ensidig, så gäller precis detsamma för kursen. Miljön och sammanhanget tillsammans med det Lee lär ut gör att det finns så många lager av medvetenhet att ta till sig. För mig har det skapat fördjupning i mig själv på ett sätt jag aldrig hade kunnat förutspå, men som jag nu förstår är precis vad jag behövde! Och som också är en absolut nödvändig grund för mig att stå på när jag förhoppningsvis kommer ha glädjen att vara en del i att sprida ljuset vidare ut i världen!
Det blev helt enkelt rätt! Med andra ord! Finns det bara en uns av en liten röst inombords som viskar ett JA så lita på den! Du är på helt rätt väg!”❤️
Mycket värme!
Åsa Kastberg 🙏🏻 , diplomerad oktober 2021
Jag kom i kontakt med Lee Seger i maj 2019 då jag fick hennes kortlek i present. Jag älskade kortleken och Lees texter från första stund och de pratade verkligen till mitt hjärta och själ. Jag kände att jag ville ha mer av Lees värld så jag beställde hennes bok ”Ditt magiska jag” och jag började även ta healingsessioner av henne via telefon. Jag kände mig så i synk med det hon vill förmedla och det kändes viktigt att dela hennes kunskap vidare till fler. Så jag blev återförsäljare till hennes kortlekar och vi anordnade även en fullsatt workshop tillsammans under Januari månad 2020 i Göteborg.
När jag sen fick nys om att Lee skulle hålla utbildning i hennes lära fanns det ingen tvekan. Att gå utbildning till Terapeutisk Healer för Lee Seger på vackra Ängshyddan där Janne och Carina pysslar om oss så kärleksfullt känns som att komma hem och vara ute på äventyr på en och samma gång. Och jag älskar den kombinationen!
Vi känner oss trygga och hemma med varandra samtidigt som vi tillåts att utmanas att utvecklas och blomma ut i vår fulla potential genom att lösa upp blockeringar på djupet, så att vi kan hjälpa våra kommande klienter att känna sig fria att göra detsamma.
Tack för dig Lee, du är verkligen magisk” ❤️
Jenny Sandros, diplomerad oktober 2021
Egenföretagare sandrosfeelgood.se
Jag har nu gått halva utbildningen till Terapeutisk ochEnergi Transformerande healer. En utbildning som är något utöver det vanliga, den har öppnat upp saker, som legat  gömda i mitt innersta. Jag har lärt mig enorm mycket om mig själv men även om andra. Jag har fått så bra verktyg som jag kunnat använda till min familj och de har förändrat relationer på djupet. Jag har fått utmana mig själv, fått stor hjälp med att förstå vem jag är, vad jag vill men framförallt att börja hela mig själv. Min spirituella sida har väckts till liv.
Jag har fått en stor kunskap om healing korten som är ett av det bästa verktyg som jag kan använda till klienter och på mig själv till allt- Att dra ett kort eller göra en läggning där man får en förklaring på en situation, var man är, vad man behöver ha stöd i stunden el för att komma vidare. Jag har fått djupare förståelse för vad jag behöver och hur jag ska gå vidare.
Att lära sig om de olika chakran har varit till stor hjälp för mig att förstå hur kroppen talar till oss samt hur kropp och själ samarbetar. Detta kommer att vara ett fantastiskt verktyg att kunna hjälpa klienter på. Att jobba med sig själv under utbildningens gång är så viktigt för mig då jag lättare kommer kunna vara ett stöd till klienternas processer.
Jag tycker att det har varit bra att vi haft en teoretisk del och sen att vi fått prova olika tekniker på varandra. Jag ser fram emot att fortsätta min resa som Terapeutisk och Energitransformerande healer.

Jag kan varmt rekommendera andra att gå denna utbildning. ”
Mia Dahlbäck, diplomerad oktober 2021

»Alla kan hela och allt kan helas«

UR INNEHÅLLET

Energimedicin. Om all den kunskap som ett holistiskt perpektiv innebär. 

Chakrasystemet som vägledning till helande.

Kroppen som vägledare i klientarbetet. Den egna så väl som klientens.

Lee Seger Healingkort som vägledning i klientarbetet.

Samtalsmetodik. Hur man pratar om sexuella övergrepp, misshandel och andra trauman. Hur man öppnar upp ett samtal. Hur man ger sessioner över telefon.

Rösten och lyssnandet som verktyg.

Metoder och tekniker för helande

Kanalisering och medialitet. Träning av den egna medialiteten och samarbetet med healingguider.

Energikroppen. Förståelse och träning av att känna in olika energikroppar och att hela med händer och med hjälp av intuition.

Starka känslor. Förståelse för, och igenkänning av de starkaste av våra känslor.

Makt och integritet. Hur man hämtar hem och bygger kraft.

Medvetandetillstånd. Tillstånd där klienten har som lättast att möta det som behövs helas. 

Schamanska rötter.  Urgammal kunskap som gör det enklare för oss idag att helas och förstå oss själva.

Tidigare Liv. Hur de kan påverka och hur de kan helas.

Motstånd. Hur man möter ego och motstånd i klientarbetet.

 Den egna utvecklingen. För- och nackdelar med att vara healer. Om det egna helandet.

Drömtolkning. Förståelse för de nycklar som klienters drömmar bär.

Intelligens och självvärde. Hur man stärker och lyfter det som klienten eventuellt ser som omöjligt.

Gränssättande. Skyddandet av den egna energin och att ha kontroll över sessionen. 

Spirituell utveckling. Förklarings- modeller kring helande och utveckling.

Patriarkatets påverkan. Effekter av ett långsiktigt förtryckande av den feminina energin, så väl som av kvinnor. Kunskap som behövs både för att förstå den egna rollen och klienters övertygelser.

Gudinnekraften. Den feminina energins och kärlekens väsens väg tillbaks in i våra liv. 

Att äga sina processer. Som healer kan du förstå exakt vad som pågår i ditt liv och det skapar helt andra förutsättningar för både dig och dina klienter. 

Etik. Vad man får säga och var gränserna går i förhållande till patientsäkerhetslagen.

Marknadsföring. Att ta betalt och att vara företagare. 

Handledning. Stöttning vid träningsklienter och med att komma igång att arbeta som TEH.

 

Upplägget

Vi träffas åtta gånger under loppet av 18 månader, med kursstart oktober 2024. Det är mycket viktigt att du kontrollerar att alla datum passar dig. Dels för att utbildning behöver din närvaro vid varje gång, dels för att det inte kommer att komma något ytterligare tillfälle att ta del av det som gås igenom. Diplom delas enbart ut om du varit närvarande vid samtliga tillfällen.

DATUM: Datum för kursstart oktober 2024 kommer kring årsskiftet. 

Det är ett internat med fullpension och maten är vegans/vegetarisk. Jag hyr hela gården så det finns ingen möjlighet att räkna ner priset om du bor någon annanstans. Dessutom är den samhörighet som uppstår av att kampera ihop inte något du vill missa.

Vi startar klockan 15.00 på fredagen och håller på så länge vi känner för det. Även lördagen kan bli sen och vi avslutar på söndagen klockan 15.00. Ängshyddan öppnar för oss från tolv på fredagen ifall du vill komma lite tidigare. Vi fikar tillsammans när vi kör igång så det är bra om du har ätit lunch innan. Naturen runt omkring är fantastisk och det kommer att finnas flera tillfällen till egen reflektion. Kommer du långt ifrån har Ängshyddan ett fint erbjudande om du vill komma redan på torsdagen eller stanna till måndagen.

Mellan våra träffar får du obligatoriska uppgifter att träna på och /eller fundera över. Det är bra om du har några vänner och bekanta som du kan öva på. Ni kommer också att träna på varandra.

Du kommer att få en inloggning till en sida där du hittar övningar och meditationer. Mellan våra träffar kan du kommunicerade med mig och resten av gruppen i vår privata FB-grupp.

Det pedagogiska upplägget för utbildningen är organiskt med möjlighet att följa gruppens sammansättning och frågeställningar. Innehållet är utspritt på samtliga träffar, varje träff har på så vis inte något speciellt fokus utan snarare ett flöde där teori och övningar blandas med egentid och viss mått av reflektion.

Tillfällena då vi träffas är intensiva och det är bra om du har möjlighet att ta det lite lugnt dagarna efteråt. Det är mycket helande som sker, insikterna är många, och känslor kan flöda – både vad gäller euforisk glädje eller tårar som rinner av såväl skratt som av att vara berörd.

I slutet av utbildningen kommer en hemtentamen att delas ut, som framför allt belyser den begreppsvärld vi gått igenom. För att diplomeras krävs förutom närvaro vid samtliga tillfällen, godkänt på tentamen, och att ha gjort alla övningssessioner som ingått i utbildningen. 

Ängshyddan

Vi kommer att vara på det fantastiskt fina Bed & Breakfast Ängshyddan som ligger strax utanför Åhus i Skåne. I makalöst vacker natur med bara några minuters promenad till havet och en tre mil lång sandstrand. Här kommer vårt internat att blomstra! Tänk så fint att få möta årets alla nyanser på denna vackra plats.

Ängshyddan drivs av Carina Ståhl, som är konstnär och vars vackra bilder vi kommer att se mycket av, och av Janne Nilsson som är kraniosakral- och ArtNeuroterapeut. Frukost står våra värdar för och lunch och middag lagar Sanne åt oss. Maten blir till allra största del vegansk och självklart tar vi hänsyn till alla former av allergier och preferenser. 

Rummen är alla olika och alla delar rum. Ett av stugorna har dubbelsäng i form av en stor kingsizebädd. Har du inget problem med att sova i samma säng får du gärna uppge detta på anmälan. I de flesta rum och stugorna sover tre personer.

Kommer du med tåg, åker du till Kristianstad och därifrån går det buss direkt till Ängshyddan. Många delar en taxi. Du kommer att få närmare information vid anmälan. Här nedan ser du lite bilder från Ängshyddan, tagna av ägarna.

Anmälan

NÄSTA KURSSTART ÄR OKTOBER 2024 Du anmäler ditt intresse genom att skicka ett mail till hello@leeseger.com där du kortfattat förklarar varför du vill vara med på detta fantastiska äventyr. Vi bokar sedan in ett förutsättningslöst samtal där jag berättar lite mer om utbildningen och du kan ställa de frågor du behöver. Platserna är begränsade och min tanke är att det ska bli en grupp som passar fint ihop, därför vill jag gärna prata lite med dig innan du bestämmer dig, för att på så vis skapa de bästa förutsättningarna för alla. 

Utbildningen kostar inklusive mat och boende 53,600 kronor (inklusive moms). Anmälningsavgift är 1600 kronor, och du betalar den i min shop, efter att vi har haft vårt samtal. Välj kurser i meny.

Jag erbjuder sedan räntefri delbetalning om du önskar att delbetala. Du kan betala per månad via autogiro, få faktura på hela beloppet, eller uppdelat på två eller fyra gånger.  I augusti får du mer information och kan då meddela hur du vill betala den resterande summan.
ERBJUDANDE: 20 månaders autogiro = 2600 kronor/månad. (+ anmälningsavgift)

Förbehåll. Det krävs 16 deltagare för att utbildningen ska bli av. Om vi av någon anledning inte skulle nå upp till detta antal får du självklart tillbaka din anmälningsavgift.

Känner du att detta vibrerar i dig, och att hjärtat säger att det är rätt väg för dig – då är du makalöst välkommen med. 
Lee Seger ❤️

HUR EN SESSSION
GÅR TILL

UTBILDADE
HEALERS

SAGT OM VÅRA SESSIONER