Siffror enligt tarot

»Jag har alltid tyckt om att använda stora arkanan i tarot som tolkningsmall.«

Numerologi är ju det vanligaste sättet att tolka siffror som dyker upp i en dröm (eller i en annan situation) men jag har alltid tyckt om att använda stora arkanan i tarot som tolkningsmall. Känn efter vad som passar dig bäst – eller kolla båda och se vad som klingar bäst från gång till gång.

Här nämner jag bara lite lätt vad de står för, och det finns även andra beskrivningar på kortens betydelse, så utgå från en bok som du känner passar med dig. Jag arbetade när det begav sig med Crowley’s ”Thoth” Tarot med förklarande bok av Gerd Zielgler som heter ”Tarot – själens spegel”. Jag tar med de romerska siffrorna enbart för att tarotkort oftast visas med romerska siffror.

 STORA ARKANAN 0-9

0 – Narren. Noll är kanske inte en siffra som dyker upp så ofta men om den gör så handlar narren om tillit, modet att stå på sig, frihet, att vara oberoende, att våga lyssna på hjärtat och med det som språngbräda, kunna ta rejäla kliv. Om någonting är tomt i drömmen, skulle du kunna tolka det som noll. 

1 (I) – Magikern. Ettan handlar då om kommunikation, att var flexibel och att med lätthet och briljans kunna handskas med vad som än dyker upp. Allt som finns på vår jord kan magikern hantera, just för att han/hon gör det med en sådan lätthet – eftersom det görs i relation med universum.  En etta kan i drömmen vilja påminna om din potential och att du kan hantera och skapa vad du vill

2 (II) – Prästinnan. Den feminina energin, månen, tillgång till sin intuition, sin förmåga att hela och att stå i sin kraft med integritet och stor vetskap om sitt eget värde. Tvåan handlar också om en inre balans, att lita på sin egen röst istället för andras.

3 (III) – Kejsarinnan. Venus, skönhet, kärlek och moderlighet. Representant för Moder Jord. Inre och yttre rikedom. Kejsarinnan, antalet tre, i en dröm vill påminna dig om din förmåga att skapa paradiset här på jorden, men också om din skönhet och förmåga att älska.

4 (IV) – Kejsaren. Fyran är en pionjär, en upptäckresande och initiativtagare. Den står för faderskap och auktoritet men också för en kreativ vishet eftersom han underkastar sig och verkar i samklang med de kosmiska lagarna. Fyran kan i din dröm vilja fråga dig om du lyssnar på dig själv eller låter andra styra, eller så vill den uppmana dig att ta nya steg, ge dig ut på äventyr.

5 (V) – Översteprästen. Femman står för en andlig mästare, någon som är invigd i livets och universums mysterium. Drömmer du om siffran fem, eller antalet fem kan det vilja visa dig att det antingen finns en lärare som kan öppna dörrar åt din egen kunskap, eller att det är dags att fördjupa sökandet om vem du är. Andras vägar kan då inspirera.

6 (VI) – De älskande. Antalet sex handlar förstå som kärlek, om att motsatser dras till varandra genom kärlek. Siffran får dig då att titta närmare på dina kärleksrelationer. Kan de fördjupas eller ska de släppas taget om? Vad speglar du i din partner, och vad vill du spegla dig i?

7 (VII) – Vagnen. Sjuan står för förändring, till det bättre. Som en ny vision som bara kan sättas i rullningen genom en djupare form av inspektion. Som balansen mellan det feminina och det maskulina – först lyssnar vi inåt, sedan agerar vi. Antalet kan i drömmen vilja tala om för dig att det är dags att se över ditt hus, så att du är redo när vagnen sätts i rullning.

8 (VIII) – Balans. Åttan eller antalet åtta, handlar om centrering, att vara i balans. Om du har förlorat din balans, genom att göra för mycket av det ena eller det andra, kan du tolka siffran som att du behöver ta ett steg åt sidan, för att se hur du kan återfå balansen. Drömmen kan också vilja råda dig att välja relationer och situationer som gör att du behåller din inre harmoni.

9 (IX) – Eremiten. Handlar om att våga gå sin egen väg, genom att följa sitt hjärta. Det är inte en väg som alltid ens ses eller uppskattas av andra, men det är den väg eremiten behöver ta för att hitta sin balans och den kunskap som eftersträvas. Ensamheten är då något att stäva efter, att spendera mer tid med sig själv. Motsatsen kan vara att drömmen vill visa dig situationer eller relationer som gör att du känner dig ensam.

 STORA ARKANAN 10-21

Stora Arkanan fortsätter upp till 21 (XXI) men precis som med numerologi kan man dela upp tvåsiffriga tal och summera dem. I det lite övertydliga listan nedan ser du dels hur man räknar ihop och dels vad resten av stora arkanan betyder, ifall det är av intresse. I en del lekar heter de lite annorlunda men arketypen är alltid densamma.

10 (X) – Lyckan blir då 1+0= 1
11 (XI) – Lustan blir då 1+1=2
12 (XII) – Den hängde blir då 1+2=3
13 (XIII) – Döden blir då 1+3=4
14 (XIV) – Konsten blir då 1+4=5
15 (XV) – Djävulen blir då 1+5=6
16 (XVI) – Tornet blir då 1+6=7
17 (XVII) Stjärnan blir då 1+7=8
18 (XVIII) Månen blir då 1+8=9
19 (XIX) Solen blir då 1+9=10= 1
20 (XX) Eonen blir då 2+0= 2
21 (XXI) Universum blir då 2+1=3