Transaktionsanalys

FÖRÄLDERN: Attityder, värderingar, människosyn, plikter, ”måsten”, inre krav.

DEN VUXNA: Förnuft, logik, rationellt tänkande, övervägande.

BARNET: Kreativitet, lekfullhet, spontanitet, känslor, intuition. 

KORSTRANSAKTIONER

Du får svar från ett annat tillstånd än det du riktar dig mot. Resultat blir att kommunikationen störs eller bryts. Det går aldrig att få till den form av kommunikation som du önskade och att fortsätta att försök är inte lönsamt. Korstransaktionen kan också resultera i att du själv tappar ditt vuxna jag och hamnar i barnet eller föräldern.