Ett högre perspektiv

En meditation som tar dig ut på en resa in i din medialitet, din förmåga att vänta in rätt tillfälle och till en möjlighet att få en glimt av framtiden. Meditationen helar och utvecklar energin i ditt pannchakra, och är 52 minuter lång. Du kan med fördel ha penna och papper framme, för att vid givet tillfälle skriva ner det du får till dig. 

Ett högre perspektiv är en av sju meditationer i en serie som genom berättandet helar viktiga aspekter av respektive chakra. Detta är en resa i pannchakrats energi.  Pannchakrat handlar om klarsyn, om att få perspektiv, om kunskap och medialitet. 💜