Hämta hem makten

Hämta hem makten är en övning att göra när någon eller något upptar allt för mycket tid, tankar och känslor har vi gett ifrån oss makten. Vi dräneras på energi och vi styrs av helt andra saker än vår egen intention, vårt hjärta och vår intuition. Detta är en övning som hjälper dig att hämta hem makten igen. När du står i din egen kraft, i din egen energi har du lättare att avgöra vilka känslor som hör till vad och vem, samt vad som borde vara ditt nästa steg. 

Tallriksmodellen, som denna övning också kallas, är en lätt övning som återställer balansen. Den är mycket enkel och kan upprepas när helst du behöver.