Fördjupningsfrågor

De här frågorna hjälper dig att komma djupare in i allt som steg 1 handlar om. Både för din egen skull, och förstås för dina klienters skull.

 ATT FÖRDJUPA SIG I

 

1. Hur ska du  få din klient att känna sig inspirerad inför detta steg?

 

2. Vad för känsla vill du förmedla med det första steget?

 

3. Hur ser du på ordet flummig och var står du själv någonstans i din andliga utveckling just nu?

 

4. Om du skulle beskriva pendeln som en symbol för förändring, hur skulle du göra det?

 

5. Om din klient kommer från en annan kulturell bakgrund än du, där religionen är stark – hur förhåller du dig till det?

 

6. Affirmationen ”Jag känner kärlek även när jag inte ser den”. Hur skulle du med dina egna ord förklara den för din kund?

 

7. Hur tänker du att du kan vara en förebild?