Vad får oss att börja söka?

»Allt sökande har det gemensamt att man har en längtan efter att hitta ett alternativ till det som upplevs just nu.«

Anledningen till att man börjar undersöka sitt magiska jag är givetvis helt individuell, men två vanliga anledningar är att du antingen har en inre drivkraft att börja söka eller att en yttre händelse blir ett startskott.

En inre drivkraft kan visa sig som en envis känsla av att någonting fattas, ett barndomstrauma som behöver helas eller en begynnande medialitet som gör att man söker svar på vad som försiggår inombords. En yttre händelse kan bestå av sjukdom, skilsmässa, dödsfall eller upplevelsen av ett stort misslyckande. Skäl som startar en förändringsprocess genom längtan efter något annat.

Allt sökande har det gemensamt att man har en längtan efter att hitta ett alternativ till det som upplevs just nu. Antingen för att bli kvitt en frågeställning eller för att till exempel bli frisk eller må bättre rent psykiskt. Man söker nya perspektiv och andra sätt att se på sin situation.

Att byta perspektiv betyder absolut inte att vända sig bort och låtsas som om det regnar, utan det innebär att man utvidgar sin förståelse för sig själv, sin omgivning och sin livssituation. 

INRE DRIVKRAFT

Egentligen bär alla människor på en inre drivkraft till att utvecklas spirituellt. Skillnaden är bara att hos vissa är den mer påtaglig i ett tidigt skede av livet. Känslan av tomhet, av att inte passa in och av att något saknas i livet är en känsla som många sökare känner igen. De som senare i livet drabbas av yttre påverkan kan i efterhand inse att de också alltid känt sig så. De har bara inte haft tid att stanna upp och känna efter eller för att sätta fingret på det.

Väldigt många som i dag har en lång andlig resa bakom sig har haft tråkiga incitament. Olika former av barndomstrauman har lämnat sår och behovet av att förstå, minnas och helas gör att människor söker sig till andra alternativ än vad den traditionella vården och psykiatrin kan erbjuda.

En begynnande medialitet eller en medialitet som funnits genom hela livet är också en stark orsak till att börja söka efter förklaringar. Vet man inte vad som händer med en, söker man kanske efter hjälp och stöd från de som varit med om samma sak.

Kanske har man haft en del oförklarliga upplevelser. Som att ha känt av andras energier, sett jordbundna själar, haft upprepade drömmar eller sanndrömmar, vetat att något skulle hända som sedan också inträffade, hört röster, sett bilder eller bara vetat saker som man egentligen inte borde veta. Listan kan bli hur lång som helst. Många som upplever liknande saker är inte ens medvetna om att de är mediala utan ställer sig bara frågande till vad som sker. Börjar det ske mer frekvent blir drivkraften att förstå vad som pågår starkare.

De som kommer in från andra hållet, via en yttre händelse, upplever kanske inte sig alls som mediala men kan snabbt öppna upp och utveckla olika färdigheter. Förmågan att lyssna på det som inte syns har vi alla.

YTTRE PÅVERKAN

För många andra kan livet rulla på precis så som man har tänkt att det skulle. Allt går bra, trots att arbetet kanske tar för stor plats, den som prioriteras sist är man själv och det finns bitar i livet som egentligen skulle kunna få lov att vara annorlunda. Men själva tanken att det skulle gå att ändra infinner sig inte. Inte starkt nog i alla fall.

Plötsligt händer något. En skilsmässa, ett dödsfall eller till exempel en arbetslöshet som öppnar upp ett sår så djupt att ingenting längre blir som förut. För att man ska ta sig upp och vidare måste något nytt få lov att komma in. På så vis startar ett sökande. Självhjälpsböcker, alternativterapeuter och andliga texter öppnar upp och blir snart nog en naturlig väg att gå. När vi söker provar vi oss fram efter lindring, vägledning och inspiration. Det är inte farligt att prova sig fram. Känns det bra så är det bra. Känns det inte bra – då avstår man.

Sjukdom eller andra fysiska utryck kan också initiera ett sökande efter helande. I början ligger kanske fokus på själva åkomman men snart nog förändras intresset och en inre resa bland känslor, rädslor och negativa övertygelser tar sin början. Yttre påverkan är ett effektivt, om än smärtsamt, incitament till att hitta sitt magiska jag.

DISKUSSIONSFRÅGOR

1. Hur började ditt andliga sökande? Skriv gärna ner det, även om du såklart själv vet din resa. Att se det i skrift kan ge dig fina insikter, om ditt mod, din nyfikenhet och vad som kanske skrämt dig.