Fördjupningsfrågor

De här frågorna hjälper dig att komma djupare in i allt som steg 2 handlar om. Både för din egen skull, och förstås för dina klienter

 ATT FÖRDJUPA SIG I

 

1. Hur skulle du berätta om tacksamhetsenergin med dina ord och vad gör den för dig?

2. Vad vill du förmedla som coach när ni går igenom det här avsnittet?

3. Har du funderat över dina egna ”orosmoln” och hur du hanterar dem?

4. Hur ser din lista ut för att byta fokus från en tung till lätt energi och varför behöver man ha en sådan?

5. Hur förklarar du för din klient vad en affirmation är?