Oro

»Allt vi upplever i dag är en manifestation av hur vi såg på situationen i går.«

En annan effekt attraktionslagen har i våra liv är när vi till exempel känner oro och fortsätter att göda känslan genom att gå in i det drama som vi har kopplat till den speciella oron. Det kan vara oro för någon annan, för ekonomin, för hälsan eller för världen. Ju oftare och längre vi stannar i oron, desto mer oro drar vi till oss. Viktigt i sammanhanget är att förstå att när vi oroar oss för att något ska hända – innebär det inte att vi manifesterar att just det ska ske. Det vi gör är att manifestera mer av oroskänslan inom oss, inte själva händelsen vi tänker på.

Varje gång vi upptäcker att vi befinner oss i en bekant situation där oron river i kroppen, har vi möjlighet att skapa förändring. Ett steg åt sidan, om så bara för några minuter, gör att nästa orostillfälle blir lite lindrigare. Vi tränar oss att fokusera på något annat och attraktionslagen följer snällt med oss. Till slut är det enkelt att hålla oron borta och med det nyvunna lugnet i kroppen, fortsätter vi att dra till oss mer lugn. Vi blir också mer konstruktiva i vår förmåga att bedöma situationen.

Allt vi upplever i dag är en manifestation av hur vi såg på situationen i går. Det innebär att hur du agerar på en situation i dag påverkar hur den kommer att upplevas i morgon.

När oron utgår från ett drama med egot som ivrig påhejare kan det dessutom vara svårt att avgöra vad som är intuition och instinkt och vad som är ett kroppsligt beteendemönster. Därför är mycket vunnet när dramat försvinner eller åtminstone har blivit medvetet och tydligt. Intuitionen blir starkare och är det verkligen fara å färde – då vet du!