Rikedom

»Vi är vår största rikedom«

Att känna sig rik innebär för många en känsla av lättnad och frihet. Att man är trygg, att det går att andas ut. Den känslan är förstås sann så långe den finns där, men den allra största rikedomen är ändå att se det som redan finns – allt det vackra, all kärlek och allt det magiska som finns runt omkring oss. Det är också att se det man slipper uppleva. Att vi har tak över huvudet och mat på bordet, slipper uppleva krig, att vara på flykt eller att vara sjuk. Har du tänkt på det innan, hur rik du egentligen är?

När vi arbetar med tacksamhet bör den även inkludera den egna personen. Det finns så mycket att vara stolt över. Det är en träningssak, för tyvärr har de flesta av oss betydligt lättare för att kritisera och trycka ner oss själva än att berömma och känna stolthet. Vi är vår största rikedom. DU är din största rikedom. 

TRÄNA UPP FÖRMÅGAN

För att träna upp förmågan att känna tacksamhet kan du börja med att varje dag räkna upp allt du är tacksam för, som i övningen bredvid. Stort som smått. Materiellt, fysiskt och relationsmässigt. Tänk också på hur naturen påverkar dig. Kanske känner du tacksamhet över att solen tittar fram efter en veckas grådis, kanske njuter du av vinden i ditt hår eller så känner du kanske en djup tacksamhet över den profana skönhet som finns även i den minsta park eller grönyta, om man bara tittar efter.

I början känns det eventuellt som om du mekaniskt rabblar upp en massa ord. Det gör ingenting för första steget är att lära sig att se och uttrycka det vi ser. När vi utvecklar vår tacksamhet utvecklar vi även vår medialitet. Vi tränar oss att se det vi tidigare inte sett eller förstått värdet på. Ju mer du tittar, desto fler saker kommer du att upptäcka som du är tacksam över. Lek med tanken hur det hade känts om de inte fanns där. Det är så oerhört mycket som vi tar för givet i våra liv. Uppmärksamma det du har och märk hur det förändrar ditt sätt att se på livet.