Andlig integritet

»När vi närmar oss något nytt vill vi helt enkelt inte bli ifrågasatta.«

Ett eget inre utrymme behöver till en början även ett eget yttre, fysiskt utrymme. En plats där vi kan vara i fred, där vi inte behöver försvara oss och där vi kan omge oss med precis de saker som vi känner ett behov av.

Om idén om att vilja komma i kontakt med sitt magiska jag är ny, kan det ta en liten stund innan det yttre rummet får lov att manifestera sig. Om man lever tillsammans med andra som inte delar ens nyfikenhet, kan det kännas svårt och utlämnande att börja bygga ett altare och muta in en hörna att använda för meditation och att inte vilja prata innan man är klar med sin drömtolkning.

När vi närmar oss något nytt vill vi helt enkelt inte bli ifrågasatta. Den andliga integriteten är ännu inte utvecklad. När något är självklart och integrerat är det lätt att förklara vad man gör, vad man tror och varför man gör det. Andra människors åsikter hotar inte de egna. Men innan dess behöver man få lov att vara i fred med sina funderingar.

DET BÖRJAR MED EN IDÈ

Därför börjar vi med en idé. Genom att fantisera om var i sin bostad man skulle kunna sitta, påbörjas manifesteringen. Finns det ett helt rum som skulle kunna användas eller finns det en specifik plats? Vilken tid på dygnet passar bäst? Låt de tider och rutiner som redan finns vägleda. Det är så lätt att tro att det krävs en flytt, ett extra hus eller kanske till och med en skilsmässa för att kunna få plats med detta nya. Att drömma om det ultimata är visserligen bra, för det väcker upp lusten och självbilden stärks. Om man sedan placerar essensen av det ultimata i den nuvarande situationen, inser man kraften av sin skapandeförmåga. Det finns nästan alltid något av drömmen som man lätt och enkelt kan genomföra här och nu.

Medan idén växer inom en, att man ska bli en sådan som sitter hemma och arbetar med sin egen inre värld kan små inköp vara en hjälp på vägen. En vacker anteckningsbok, en ljusstake eller vas, några vackra stenar … De kan förvaras i väntan på att manifestationen känns färdig.

Utrymmet som håller på att skapas är en plats där vi lätt och ledigt kan röra oss. Där det känns tryggt att släppa fram de känslor som behöver komma fram, där vi ostört kan skriva, meditera, tolka drömmar och kanske rent av bara sitta och stirra framför oss. En plats där inget värderas, behöver förklaras eller bedömas. Den yttre fysiska platsen är en dörr till det egna inre rummet.

DISKUSSIONSFRÅGOR

1. Hur är det med din andliga integritet? Kan du prata med vem som helst om dina tankar, funderingar och upplevelser. Känner du att du behöver försvara dig? 

2. Om du redan har en plats som är präglad av din andliga resa, känner du att vem som helst kan få se den, eller plockar du undan den ibland?

Värdera inte dina svar – det är inget konstigt alls om du inte är redo att visa världen det som är hela du – den andliga integriteten växer i sin egen takt, och processen ska respekteras. ❤️

LÄS MER

Revan i horisonten tar upp just detta med andlig integritet, hur svårt det kan vara att bjuda in, även de vi älskar, just för att vi inte riktigt är redo att bli kritiserade. Vi vill helt enkelt suga på vår karamell ifred, för att sakta identifiera alla de smaker som den erbjuder.