Ett altare

»Med ett altare säger man till sitt magiska jag – att det är viktigt.«

Att använda altare är säkert en företeelse som är lika gammal som människan. Lika säkert är att det har fyllt olika funktioner vid olika tider. Gemensamt är att det har fungerat som en länk mellan det man vill nå och där man själv är.

Ett altare är inget som behövs för att komma i kontakt med sig själv, lika lite som det behöver tändas ljus vid en meditation eller en healing. Ljus tänder man för att komma i stämning, för att samla sig och för att markera att nu gör jag något som jag vill fokusera på. Det går precis lika bra utan. Vad gäller altaret är det samma sak, det behövs inte men det både stärker, hjälper och helar.

DE FYRA ELEMENTEN

Ett altare kan vara ett bord, en hylla eller något som du tar fram när det passar. Det är en plats där man sätter saker som känns viktiga och som speglar den inre processen. En vacker tanke är att ha något från de fyra elementen. Exempelvis ett ljus för elden, en snäcka för vattnet, en kristall för jorden och rökelse för luften.

Att uppmärksamma de fyra elementen innebär att man uppmärksammar glömd kunskap om var vi egentligen kommer ifrån. Man behöver inte lägga större vikt vid det än så, än att man vill påminna sig om att det finns mycket mer kunskap att hämta när vi vänder oss inåt. De fyra elementen kan symbolisera den kunskapen och vår samhörighet med jorden, vår planet. Efter hand kommer den kunskapen att fördjupas och innebörden blir än starkare.

Man kan också sätta fram saker bara för att man tycker att de är vackra och för att de väcker glädje.

FÖRÄNDRAS ÖVER TID

Under vissa perioder helas och bearbetas olika delar inom oss. Är det barndomen som är aktuell kan man med fördel sätta fram ett foto på sig själv från aktuell ålder. Bearbetar man ett tidigare liv, som kanske visar sig i dragningen till ett visst land eller en viss period i historien, kan man med fördel stärka upp det med något som symboliserar just det. Dagens kort, om man arbetar med en kortlek, kan också få ta plats.

Det som pryder ett altare är alltså helt personligt. Det finns inga regler och det kan skifta över tid. Vikten av det kan också variera. Det kan vara oerhört viktigt under några år för att sedan vara mindre viktigt under andra. Tillit till sig själv och den egna processen är det som gäller.

Att börja använda ett altare är dock något som har många positiva effekter. Har det funnits ett motstånd mot att ”vara en sådan som har ett altare” blir det som en ständig påminnelse om att man vågat, att utveckling och förändring är på gång. Då stärker det en i föresatsen att förändra sitt liv.

DET ENKLA BLIR HELIGT

Är man stressad och har svårt att samla sig, hjälper altaret. Genom att stanna upp vid det – tända ljuset, titta lite på sakerna, kanske byta vatten om man har en blomma – landar man sakta men säkert i kroppen. Varje sak som finns på ens altare är ju där av en anledning. När vi tar oss tid att lyssna får de oss att slappna av. Det är sedan mycket lättare att sätta sig ner för att till exempel meditera. Att spendera en stund vid sitt altare är som att stå en stund utanför ytterdörren, innan man ringer på.

På samma vis är det mycket användbart till att avsluta stunden man har haft. När ljuset blåses ut eller om sakerna plockas undan skiftar man energierna tillbaka till att vara mer utåtriktade. Den helande stunden är över.

Altaret och dess innehåll har också en helande påverkan. Det påminner oss om att det finns mer i livet än vad vår vardag gärna vill påskina. Altaret stärker kontakten med de icke-fysiska vänner som vi vill ha kontakt med. Moder Jord, änglar, nära och kära som har gått över, gudar och gudinnor och det namn vi sätter på den yttersta kraften. Alla kan vi nå när som helst, men att ha bilder eller symboler för det eller dem som är viktigast i en viss period underlättar upplevelsen av närvaro.

Vi kan också sätta fram symboler för sådant vi vill hela, som exempelvis foton på sig själv från olika perioder. Det är väldigt påtagligt när det är färdigprocessat, eftersom det tydligt känns att det är dags att ta bort symbolen.

Med ett altare säger man helt enkelt till sitt magiska jag – att det är viktigt.