I vårt inre rum växer världen

»Vi inser att hennes puls är vår puls och att utan henne hade vi inte funnits.«

Att göra utrymme för sitt eget inre rum – en plats som är så viktig att den blir helig – är nödvändigt för alla som vill åstadkomma en förändring som har påverkan långt utanför det egna livet. Tilliten och övertygelsen om att det går att leva på ett annat sätt än vad vi gör i dag måste komma inifrån.

Ingenting i det yttre kan egentligen åstadkomma det som en inre resa kan göra. Hur resan ser ut, vad vi lär oss och vad vi behöver möta är förstås individuellt. Det innebär inte heller att alla får samma vision om vad som behöver göras. Det som händer är att man vågar lita på att det som känns mest ultimat kan komma att ske.

I vårt eget utrymme kommer vi i kontakt inte bara med kroppen utan även med jorden. En medvetenhet om att vi lever på ett väsen som är lika levande som vi, växer sakta hos oss. Moder Jord blir mer än ett annat namn för planeten jorden. Vi inser att hennes puls är vår puls och att utan henne hade vi inte funnits – som de vi är just nu. Hennes namn är Gaia, och utan förvarning känns det helt naturligt att tilltala henne med namn.

I denna djupare kontakt växer insikten om att allt har en rytm. Av henne lär vi oss att saker och ting passerar, precis som våren och sommaren blir till höst och vinter. Vi lär oss att ta livet mindre personligt men att leva med betydligt större intensitet och med respekt för varje andetag. I vårt inre rum växer världen.

Ytterligare en aspekt av att i stillhet vända oss inåt är att all turbulens i livet ges möjlighet att i lugn och ro processas. När vi inte har några rutiner för att ta oss tid att lyssna inåt är risken stor att när vi verkligen behöver det – vilket ofta är när vi är upprörda –  hittar vi inte fram. Vi blir helt fast i de yttre skeendena.

Händelser i den yttre världen som får oss att känna oss ensamma, utelämnade och utanför, kan i ett inre rum helas och ersättas med kärlek och en djup insikt om att vi är okej och att vi hör hit.

RELATIONERNA PÅVERKAS

Likadant kan de relationer som påverkar oss i lugn och ro analyseras. I princip alla vi har runt omkring oss finns där för att vi behöver se dem. De positiva och bejakande relationerna speglar vårt eget ljus och vår förmåga att älska. Det vi ser i dem, det har vi också själva.

Andra relationer som får oss att reagera på ett kanske mindre önskvärt sätt – som med ilska, irritation, utanförskap, sorg eller oro – finns också där för att vi behöver dem. De speglar alltid något inom oss. Att ta sig tiden att känna efter exakt vad det är vi har möjlighet att lära via just den här relationen, är mycket värt. Med hjälp av drömmar, kortlekar och meditation kan vi ringa in vad det är som vi behöver förstå.

Kanske behöver vi hämta hem makten från den här personen eller förstå att vi irriterar oss för att vi egentligen tänker på någon annan, som den här relationen påminner om. Den här personen får oss kanske att känna oss som om vi vore barn och gamla oförlösta känslor triggas och bubblar upp. Vi kan också behöva se att vi själva har ett liknande beteende eller att det vi retar oss på är något vi gärna skulle vilja släppa fram.

Oändliga möjligheter till självinsikt, acceptans och helande döljer sig i varje relation. Att därför ta för vana att i lugn och ro, utan dömande, undersöka vad relationen handlar om är ett oerhört effektivt sätt att ta sig framåt. Det som har blivit klart inom oss ger genast resultat utom oss. Eventuellt försvinner personen eller så blir det lätt att hämta hem makten och få relationen att förändras. Jobbiga relationer kan vändas till en känsla av djup frid. Allt tack vare att vi tagit dem med oss in för analys och helande i vårt inre rum. Vilket ställe va!

ÖVNING: HÄMTA HEM MAKTEN

Här nedan lär Lee ut en av sina favoritövningar – att  hämta hem makten. Den hjäper dig när en person tar allt för stor plats i dina tankar. Prova den gärna!

Hämta hem makten

med Lee Seger med musik av Elsa Esmeralda Hedberg.