Orakelkort

»Svaren finns alltid inom oss och det korten gör är att spegla dem åt oss.«

Orakelkort är ett samlingsnamn för kort som hjälper oss att förstå mer om oss själva. Det är kortlekar med eller utan tillhörande böcker som förklarar korten. På varje kort brukar det finnas en bild och ett ord. Man blandar korten och drar det eller de kort man behöver för att få svar på en fråga man ställt inom sig. Det kan vara ett kort för att få en överblick över dagen eller så gör man läggningar som hjälper en att gå djupare i en viss fråga.

Att arbeta med korten är att vara i sitt inre rum. Man skapar en stund där man i stillhet tittar djupare på sin situation. Bara att sitta och blanda korten är djupt meditativt.

Att använda orakelkort är en urgammal tradition. Man vet med säkerhet att de användes i de fornegyptiska mysterieskolorna redan för cirka 5 000 år sedan. Troligen har de tagit sig därifrån genom årtusenden till Europa. Syftet med orakelkort är att förstå mer om sig själv och det som händer runt omkring en.

Olika kortlekar bygger på olika system. Tarot är det mest kända och lite slarvigt kallas alla orakelkort för tarot, vilket alltså inte är korrekt. Lees kortlek Lee Seger Healingkort bygger på ett eget system och fokuserar på helande och en djupare förståelse för hur man vänder det som känns tungt till något lättare, med mer kraft och glädje. Många kortlekar har inget system utan är enbart ord och bilder som beskriver olika känslor och skeenden i livet.

ETT SAMARBETE

Orakelkort tränar upp ditt symboltänkande. Det vill säga att tolka och förstå något som sägs på ett sätt men betyder något annat. Samma kort kan betyda olika saker vid olika tillfällen eftersom du behöver olika svar på olika frågor. De är nycklar till din egen kunskap och inre visdom. Du har själv alla svar du behöver men ibland är det svårt att komma åt, se eller förstå dem. Korten hjälper dig att förstå din egen symbolvärld och på så sätt förstå mer om dig själv. Både med hjälp av bilderna, texterna, färgerna och siffrorna kan man lära sig att tolka och förstå sig själv.

När ett kort har dragits tittar man på det utan att tänka. Det står oftast ett ord på kortet, och man ska utan att döma låta innebörden få ta plats. I den ibland tillhörande boken kan man sedan läsa och låta det som står mellan raderna stiga fram. Kanske kommer insikten direkt, kanske behövs en stunds meditation för att klargöra innebörden. Svaren finns alltid inom oss och det korten gör är att spegla dem åt oss.

Stunden med korten är mycket värd. Man är i stillhet, kommunicerar med sig själv samtidigt som det magiska hjälper till att förtydliga. Tilliten växer i takt med att användandet utvecklas. När gång efter annan exakt rätt kort dras, som ger precis de svar som behövs, ökar förståelsen till att detta är ett fantastiskt bra sätt att kommunicera med oss själva och våra guider. Det finns energier som hjälper oss och de blir väldigt tydliga i samarbetet med en kortlek.

Korten kan användas för att få en uppfattning om vilka energier som kommer att påverka under dagen, för att få svar på ett känslomässigt tillstånd eller varför en relation ser ut på ett visst sätt. Lees kort kan du även använda till att tolka drömmar.

LITA PÅ DIN INSTINK

Det finns många kortlekar på marknaden, välj den som är mest tilltalande. För dig. Låt färger, bilder och formuleringar vägleda. Oftast vet vi precis vilken kortlek vi behöver. Själv använder vi båda förstås Lees, men tidigare har vi båda haft flera olika och vi kompletterar även med andra för ytterligare inspiration och vägledning. 

DISKUSSIONSFRÅGOR

1. Om du aldrig har provat att dra kort – vilka är dina reservationer? Vad får dig att eventuellt tveka?

2. Om du har använt kort förr, och kanske länge – vad är det som gör att du gillar vissa kortlekar? 

3. Brukar du bjuda in dina vänner att dra kort, och att samtal kring dess vägledning. Om inte, varför?