Drömmar om framtiden

»När du ser dig själv glad och lycklig i din dröm höjer du vibrationen på fantasin.«

Med fantasins hjälp skapar du den verklighet du vill ha. Om du vill att ditt liv ska förändras så börja drömma om det. Så är det faktiskt, så ju mer du ligger på soffan och fantisera desto bättre. Ju mer detaljerad du är, desto klarare bild skapar du. Så länge det känns härligt och löftesrika så är du på rätt spår.

Känn efter när det tar emot. Om du till exempel börjar tänka att det aldrig kommer att gå, fundera då på vilka begränsningar du sätter upp och varför du tänker så. Är du inte värd att få uppleva det du drömmer om? Fundera på vad som vore det värsta som skulle kunna hända om din fantasi blev verklighet. Försök sedan igen. Se situationen framför dig och känn efter hur du mår i den. Låt de positiva känslorna stärka bilden och gå djupare i de negativa för att undersöka varför de är där.

När du ser dig själv glad och lycklig i din dröm höjer du vibrationen på fantasin. Det innebär att du lättare drar den till dig. Låter du din rädsla styra drömmen är det på den nivån du drar den till dig och då blir det aldrig riktigt som du tänkt dig. Känslorna är nyckeln. Så tricket är alltså att bara fantisera när det känns bra. Blir det motigt och skapar en orolig känsla inom dig, så avbryter du och vänder dig mot helandet i stället. Mer om det kommer du att få lära dig längre fram. 

SE DET FRAMFÖR DIG

Du kan träna dig genom att till exempel fantisera om att det finns en ledig parkeringsplats precis där du vill ha den. Ju fler gånger du inser att det fungerar, desto lättare och snabbare går det. Du kan också träna på att drömma om en trevlig familjemiddag. Se den framför dig med ljus och glädje även kring dem som du vet med dig absolut inte kommer att bidra med vare sig ljus eller glädje.

Vad som händer är att din upplevelse av den kommande middagen blir ljus och kärleksfull, oavsett hur andra beter sig. Med din fantasi skapar du en intention. En intention att hitta den perfekta parkeringsplatsen och en intention att du ska uppleva familjemiddagen med ljus och glädje.

När du drömmer om det du vill ska hända, försök att möta din egen blick i fantasin. Le och vinka till dig själv och försäkra dig om att det kommer att bli så bra så. Känn känslan i hjärtat. När du känner att du är glad och trygg i din fantasi kan du göra manifestationsövningen som du ser i nästa inlägg.

DISKUSSIONSFRÅGOR

1. Är du medveten om hur mycket du dagligen manifesterar genom att med en stark känsla tänka på något?

2. Var uppmärksam och för lite protokoll under dessa två veckor på vad du tänker om olika situationer, och notera hur de brukar utspela sig. Värdera inget – övningen är bara till för att du ska bli mer uppmärksam och ha lite att fundera på.

3. Brukar du fantisera? Om det brukar vara samma fantasi varje gång, kan du tänka dig att bredda den lite. Så att du så att säga kan se vad som ligger bakom hörnet på den väg du går i fantasin. Ju mer detaljer du har desto bättre.