Fördjupningsfrågor

De här frågorna hjälper dig att komma djupare in i allt som steg 5 handlar om. Både för din egen skull, och förstås för dina klienter

 ATT FÖRDJUPA SIG I

 

1. Hur lägger du upp detta steg för din klient, vare sig om hon är helt nybörjare respektive mer van tolkare.

  

2. Om du skulle berätta för en god vän om din syn på magi i vardagen och vad den gör för dig, hur skulle du säga då?

 

 3. Hur tänker du att tilliten spelar roll när man pratar om drömmar, fantasier och upplevelser?

 

 4. Kan du ge exempel på 10 olika symboler som man använder vid drömtolkning och hur du kan använda dem?

 

 5. Affirmationen ”Jag litar på att min fantasi och min förmåga att drömma leder mig till de bästa av världar.” Hur skulle du med dina egna ord förklara den för din klient? 

 

6. Om du vill rekommendera en kristall eller eterisk olja, vad behöver du tänka på?