Hela med hjälp av drömmar

»När du har gått in och ändrat förloppet i en dröm, har du helat dig själv«

Ibland drömmer vi drömmar som verkligen kommer åt något viktigt inom oss, något som vi vill förändra, hela eller släppa taget om. Att använda drömmen i efterhand till just det är ett utmärkt sätt att hela på.

När du har förstått vad du skulle vilja ändra, till exempel att du skulle vilja köra bilen själv, att farten skulle gå i lagom takt och att bilen skulle vara en skinande ny, kan du helt sonika gå in i drömmen och ändra det.

ANVÄND FANTASIN

Nu har du nytta av din förmåga att fantisera. Blunda och sök dig tillbaka till drömmen. Flytta dig från passagerarsätet till förarsätet. Sätt foten på bromspedalen och sakta ner. Känn hur du njuter av att köra i den takt du vill. Notera vilken fin inredning bilen har. Se den även utifrån och konstatera att du kör dina drömmars (!) bil i precis den färg och modell du vill ha.

Stanna kvar i fantasin tills du känner att drömmen verkligen har ändrats. Du kan dubbelkolla genom att framkalla originaldrömmen och se om det över huvud taget går att sitta i passagerarsätet eller om du direkt hamnar i förarsätet. Känns det inte riktigt färdigt fortsätter du att fantisera om hur du kör din bil. Det kan dyka upp tankar eller bilder på det som hindrar dig. Då möter du dem och försöker förstå hur du ska göra för att släppa taget om dem.

Ett utmärkt sätt är att fråga dem. Det kan du även göra när du arbetar med din drömanalys. Gå tillbaka in i drömmen och fråga till exempel bilen vad den betyder. Lita på svaret som kommer till dig. Allt medialt arbete handlar om tillit och ju större tillit, desto mer avancerade svar får du. 

När du har gått in och ändrat förloppet i en dröm, har du helat dig själv. Du har helat de övertygelser och rädslor som skapade drömmen. Eller rättare sagt, som drömmen genom att låta sig drömmas, visade dig fanns. Det du helat kan vara en del av något större som du håller på att bearbeta och då fortsätter antagligen dina drömmar på det temat.

SKRIV NER DET DU HELAT

Skriv gärna på vänstra sidan i din drömjournal det du ändrat. Här finns också utrymme för kommentarer och tankar som kommer till senare. Temat kan nämligen fortsätta långt senare. Du kan komma att få en insikt som går tillbaka till en flera år gammal drömbok som hade med en så pass gammal dröm att göra. Det handlar kanske oftast om närmare framtid, där ett samtal, en händelse eller en film gör att du får en fördjupad insikt av en dröm.

DISKUSSIONSFRÅGOR

1. Du kan redan nu försöka minnas en dröm som skakade om dig lite. Ta några djupa andetag och försök att ta dig tillbaka till den. Väl där ändrar du händelseförloppet, så som beskrivs ovan.