Symboler

»Ju mer vi lär oss om den generella symboliken, desto lättare är det att göra den individuell och personlig.«

Att veta vad en symbol kan betyda är en träningssak. Många betydelser är generella. Det betyder att de är en del av det kollektiva medvetandet, som kan liknas vid en stor bank vi alla har tillgång till. Ju mer vi lär oss om den generella symboliken, desto lättare är det att göra den individuell och personlig. Vatten står till exempel för känslor och eld för ilska. Det innebär att när du drömmer om vatten i någon form så är det en ledtråd till att drömmen handlar om dina känslor. Eldar du däremot upp någonting eller ser en brand kan det få dig att förstå att det handlar om ilska.

En annan generell symbol är huset. Det handlar om dig själv och källaren brukar handla om det undermedvetna precis som vinden då handlar om ditt övermedvetna. När du är inne i huset är du inne i dig själv. Drömmer du till exempel att du lämnar ditt barndomshem och är utanför det kan det betyda att du lämnat den delen av dig bakom dig. Om det är för att du är färdig med det eller för att du behöver gå in i det kan resten av drömmen hjälpa dig att förstå.

Dessa generella förståelser lär du dig mer och mer om efter hand som du slår upp och läser om dem. Se dem som vägledning till din egen förmåga att förstå vad något betyder för dig, för precis som med tarot- och orakelkorten sätter de dig i kontakt med ditt eget inre seende. När du arbetar med dina drömmar tränar du upp din medialitet och din förmåga att se bortom det omedelbara och förgivet tagna.

Det finns massor av drömlexikon och böcker som inspirerar till drömanalys. Fördjupa dig gärna i dem. Du kommer att märka att det kommer att påverka ditt eget drömarbete positivt.