Intention

»Med min intention skapar jag det liv jag vill ha.«

Hej fina du! 
Nu går vi vidare med ett steg som verkligen skapar stor förändring, nämligen hur vi bestämmer den riktning vi vill att livet ska ta, hur vi använder vår intention. Det vill säga vår förmåga att att riktningen i livet. 

En anledning till att livet kan kännas svårt är att det ibland ter sig fullständigt obegripligt. Om inte det egna livet är konstigt så kan världen i sin helhet göra vem som helst konfunderad. Att saker och ting verkar hända utan orsak eller ligger utanför vår kontroll skapar ofta en känsla av maktlöshet. 

Att bli mer medveten om sin egen makt är därför ett utmärkt sätt att göra livet mer begripligt. Ett sätt är att välja vad i världen man vill se mer av och därmed vad man vill påverkas av. Ett annat är att skapa en trygg plats inom sig själv med utrymme för självvärde, respekt, glädje och frid – för att på så vis ge det yttre något annat att spegla sig i än elände. Båda sätten ger betydligt större upplevelse av kontroll över det egna livet än motsatsen. När man dessutom själv börjar bestämma vad man vill ska hända i livet, blir den egna makten än större.

Med intentionen tar vi ut den riktning vi vill att dagen, året, livet ska ta. Det betyder inte att vi tror oss veta vad som är allra bäst, utan det betyder att vi lyssnar med vårt hjärta och låter det peka åt det håll vi vill gå. – och att vi följer det. Tillit, kontroll, tålamod och förstås en förståelse att vi är värda det bästa, är viktiga ingredienser. Vi tittar därför i detta steget på hur självvärdet ser ut och vad det är som gör att vi tror att vi behöver kontrollera utgången av den intention vi satt i rörelse.  

Vi hoppas att du kommer att känna dig inspirerad att direkt börja ”peka med hela handen” och att du kommer att fnittra förnöjt när du ser hur livet direkt svarar an. Detta är ett väldigt befriande steg!

Välkommen in till Steg 6 – Intention.