Tillit, kontroll och tålamod

»Har vi satt något i rörelse så kan vi lita på att det är i rörelse.«

Med en djupare förståelse för hur mycket bilden av oss själva påverkar det vi vill ska ske finns ytterligare några aspekter att ta hänsyn till. Samtliga en process i sig själva. Nämligen TILLIT, KONTROLL OCH TÅLAMOD.

TILLIT

Tillit är den första aspekten. Varenda dag gör vi saker som kräver enormt mycket tillit. Trafiken är ett exempel. Vare sig vi kör bil eller något annat fordon eller är fotgängare krävs en rejäl dos tillit till våra medmänniskor för att över huvud taget våga sig ut. Vem vågar ge sig in i en rondell utan att lita på att medtrafikanterna gör sitt?

Att vi litar på att kroppen ska göra det den ska är ytterligare ett tydligt uttryck för en enorm tillit. Ta andningen till exempel. Den som inte har astma eller liknande tar andetagen för givna. Vi har också tillit till att vi vaknar på morgonen efter att vi har sovit. Vem hade annars vågat gå och lägga sig?

Det finns hur många exempel som helst som visar hur bra vi är på tillit. Vi behöver påminna oss om det under perioder när vi tvivlar. Största delen av vårt liv är baserad på tillit – varför lägger vi då så mycket energi på att tvivla på just det vi vill ska ske?

Tillit är något som växer hos oss och genom att vara medveten om hur mycket som oftast går hur bra som helst, är det lättare att hålla sig borta från drama och egots envisa viskande. Har vi satt något i rörelse så kan vi lita på att det är i rörelse. Frågan är snarare hur roligt vi vill ha under tiden det utvecklas och skapas i den fysiska världen.

KONTROLL

Detta leder oss till nästa aspekt – kontroll. Motsatsen till tillit. Att sluta kontrollera är mer eller mindre svårt, beroende på hur man är som person. Oftast har de som har lätt för att agera och sätta fart på saker och ting svårare att sedan låta saker och ting vara. Kontroll handlar på djupet om överlevnad. Ansvaret är ens eget och för att försäkra sig om sin och sin familjs överlevnad tar man kontroll över situationer. Ibland på ett så subtilt sätt att det krävs rätt mycket självinsikt för att inse att det man tror är ett klokt och strategiskt drag i själva verket är ens behov av kontroll.

Att kontrollera sin intention kan liknas med att stå med en boll i handen redo att kasta, utan att förmå sig att göra det. Eller att springa efter den och ständigt slå till den eftersom man tycker att den verkar ta fel riktning. Det krävs tillit för att släppa taget om sin intention. Eftersom det är svårt krävs det även erfarenhet. Man kan träna sig i det lilla, med sådant som inte är så viktigt. Bestämma sig för att något ska ske, skriva ner det på en lapp och sedan lägga undan den och inte tänka mer på det. Förr eller senare kommer önskan att dyka upp. Efter hand djupnar insikten om att intentioner faktiskt klarar sig bäst själv, utan vår inblandning.

Skillnaden mellan att släppa kontrollen och att agera i rätt tid kan upplevas som hårfin. Vägledningen är dock alltid mycket tydlig när det är av vikt att vi ska göra något. Ju mer tillit vi har till den vägledning vi får och ju mer observanta vi är, desto lättare är det att följa sitt flöde och lita på att vi gör rätt sak vid rätt tillfälle – utan att kontrollera och försöka styra upp. I Steg Sju kommer du att kunna läsa mer om hur vägledning kan se ut.

TÅLAMOD

Den sista aspekten som behöver utvecklas och förstås när det gäller intentioner och att manifestera sitt liv är tålamod. Vår egen agenda stämmer mycket sällan med vårt eget flöde. Det handlar givetvis om kontroll, att vi tror att vissa saker ska ske i en viss ordning och under en viss tidsperiod. Att förstå att vi sällan ser hela bilden underlättar väntan. Mycket kan behöva falla på plats. Vår egen utveckling är ett exempel. Kanske behöver självvärdet utvecklas för att vi ska kunna njuta av det som komma skall. Kanske behöver vi göra oss av med skuldkänslor eller rädslor som skulle kunna hindra oss när det väl är dags att få som vi vill.

Det kan även vara andra människors utveckling som behöver väntas in. Personer som på ett eller annat sätt kommer att verka som nycklar i vår egen manifestation. Tiden är en annan aspekt. När vi vill att något ska ske på absolut bästa sätt, då sker det också när det är som allra mest optimalt. Ibland kan det vara betydligt längre fram i tiden än vad vi skulle önska. Därför gäller det att ha tålamod, ha tillit och i stället för att försöka kontrollera och skynda på – släppa taget och ha roligt på vägen.

DISKUSSIONSFRÅGOR

1. Hur är du när det kommer till tillit, till att ta ut din riktning men att sedan släppa taget om den?

2. Brukar du kontrollera skeendena i ditt liv?  De flesta av oss gör det på ett eller annat plan, så var ärlig mot dig själv och fundera inte bara på dina intentioner – utan dina relationer. De brukar vara duktiga på att visa hur mycket vi kontrollerar i livet.😅

3. Har du tänkt på det förut, att det kan vara mycket som behöver falla på plats innan något kan ske? Hur är ditt förhållande generellt till tålamod?