Kort som vägledning

»Kvinnan skrattade mjukt och sa att det enda han behövde göra var att be skogen visa honom vägen tillbaka.«

Tarotkort och orakelkort eller min egen kortlek med healingkort är utmärkta sätt att få både daglig vägledning och hjälp med specifika situationer. Korten bär i sig sin egen magiska energi. Det vill säga den intention som den som gjort korten har lagt in i dem. Den finns både i illustrationer, i texter och i de symboler som är invävda i både text och bild. Mina kort bär alltså min energi och min intention om hur de ska kunna användas och vara till hjälp. De bär även mina guiders och vägledares energier. Jag har dessutom använt symboler som ingår i vårt kollektiva medvetande, som alltså öppnar dörrar till en egen djupare kunskap.

 

Ganska snabbt utvecklas den egna relationen till korten och kommunikationen med såväl det högre jaget som med våra guider förtydligas. Ju duktigare vi blir på att tolka, det vill säga ju större nyfikenhet vi tillåter oss att ha, desto djupare blir kunskapen, insikterna och hjälpen.

 

Ibland behöver vi ta hjälp av någon annan och då går vi kanske till någon som, med eller utan kort, erbjuder antingen medial vägledning eller spirituell vägledning. Med rätt person kan en sådan session föra dig framåt. Du får några pusselbitar som du saknade för att själv förstå vem du är och hur du bäst utvecklas och går vidare.

 

Det finns också tillfällen då vi behöver höra om framtiden. Kanske behöver vi höra någon annan säga att allting kommer att bli bra eller så behöver vi höra från dem som lämnat jordelivet för att få tröst och tillit till att det finns ett liv efter detta.

 

Det viktigaste är att förstå att den som vägleder är en kanal och tolkar den information de får. När du själv förstår hur man tolkar och hur vägledning fungerar ger du inte ifrån dig makten även om att du tar hjälp. Du använder din egen förmåga att tolka det vägledaren säger och du förstår att det är hos dig det ska landa. Känns det rätt så är det rätt, känns det fel – lita då på din egen röst och känsla och se vägledaren som en förstärkare. Det är dock väldigt vackert att vi kan hjälpa varandra, att vi inte vandrar här ensamma utan kan växa tillsammans.

VILJAN ATT FÖRÄNDRAS

Viljan att förändras

Viljan att skapa en förändring börjar med att ett frö sås inom oss. Ett frö som säger just det – att något ska förändras. Det kan vara en daglig sinnesstämning som vi vill ska vara annorlunda eller det kan vara dags för en gammal dröm att realiseras. Oavsett är fröet början på den intention som kommer att iscensätta det vi vill ska hända.

 

Intention är den rörelse som tar ut riktningen vi vill gå i. Fröet börjar gro i hjärtat och när det känner sig redo skickar det en signal ut till armen som med en

mer eller mindre tydlig rörelse pekar ut vägen – ”ditåt”. Någonting har då satts i rörelse.

 

Vad som avgör huruvida intentionen kommer att klara av att manifesteras beror på flera olika saker. Den ska helst stämma med vår själs intention med det här livet, vi behöver känna att vi är värda att uppleva det som vi vill ska ske och tålamod såväl som förmågan att släppa kontrollen behöver utvecklas.

 

VILJAN ATT FÖRÄNDRAS

Viljan att förändras

Viljan att skapa en förändring börjar med att ett frö sås inom oss. Ett frö som säger just det – att något ska förändras. Det kan vara en daglig sinnesstämning som vi vill ska vara annorlunda eller det kan vara dags för en gammal dröm att realiseras. Oavsett är fröet början på den intention som kommer att iscensätta det vi vill ska hända.

 

Intention är den rörelse som tar ut riktningen vi vill gå i. Fröet börjar gro i hjärtat och när det känner sig redo skickar det en signal ut till armen som med en

mer eller mindre tydlig rörelse pekar ut vägen – ”ditåt”. Någonting har då satts i rörelse.

 

Vad som avgör huruvida intentionen kommer att klara av att manifesteras beror på flera olika saker. Den ska helst stämma med vår själs intention med det här livet, vi behöver känna att vi är värda att uppleva det som vi vill ska ske och tålamod såväl som förmågan att släppa kontrollen behöver utvecklas.