Kroppen visar vägen

»Kvinnan skrattade mjukt och sa att det enda han behövde göra var att be skogen visa honom vägen tillbaka.«

Kroppen är vår absolut bästa vän och den som vet mest om hur vi allra bäst lever här på jorden. Genom sina uttryck som välmående, skador och sjukdomar visar den oss vägen till vad vi behöver förstå om oss själva. Kroppen är det största mirakel vi kan fantisera fram och den är fullständigt magisk. En vänskap som bär på oändlig potential i takt med att den utvecklas.

 

Via en generell kunskap om vad olika kroppsdelar och sjukdomar står för i förhållande till känslor och utveckling kan man lära sig mycket om sig själv. I kapitel elva om helande kan du läsa mer om detta. Med kroppen som en ständig samtalspartner har du tillgång till en fantastisk källa av vägledning

VILJAN ATT FÖRÄNDRAS

Viljan att förändras

Viljan att skapa en förändring börjar med att ett frö sås inom oss. Ett frö som säger just det – att något ska förändras. Det kan vara en daglig sinnesstämning som vi vill ska vara annorlunda eller det kan vara dags för en gammal dröm att realiseras. Oavsett är fröet början på den intention som kommer att iscensätta det vi vill ska hända.

 

Intention är den rörelse som tar ut riktningen vi vill gå i. Fröet börjar gro i hjärtat och när det känner sig redo skickar det en signal ut till armen som med en

mer eller mindre tydlig rörelse pekar ut vägen – ”ditåt”. Någonting har då satts i rörelse.

 

Vad som avgör huruvida intentionen kommer att klara av att manifesteras beror på flera olika saker. Den ska helst stämma med vår själs intention med det här livet, vi behöver känna att vi är värda att uppleva det som vi vill ska ske och tålamod såväl som förmågan att släppa kontrollen behöver utvecklas.

 

VILJAN ATT FÖRÄNDRAS

Viljan att förändras

Viljan att skapa en förändring börjar med att ett frö sås inom oss. Ett frö som säger just det – att något ska förändras. Det kan vara en daglig sinnesstämning som vi vill ska vara annorlunda eller det kan vara dags för en gammal dröm att realiseras. Oavsett är fröet början på den intention som kommer att iscensätta det vi vill ska hända.

 

Intention är den rörelse som tar ut riktningen vi vill gå i. Fröet börjar gro i hjärtat och när det känner sig redo skickar det en signal ut till armen som med en

mer eller mindre tydlig rörelse pekar ut vägen – ”ditåt”. Någonting har då satts i rörelse.

 

Vad som avgör huruvida intentionen kommer att klara av att manifesteras beror på flera olika saker. Den ska helst stämma med vår själs intention med det här livet, vi behöver känna att vi är värda att uppleva det som vi vill ska ske och tålamod såväl som förmågan att släppa kontrollen behöver utvecklas.