Sambandscentralen

»Se hur de har full koll både på var du är och vart du ska.«

Ta några djupa andetag och fantisera om hur du som hemlig agent har kommit ner på jorden. Du är ute på ett viktigt uppdrag som består i att höja dig över rädsla och tvivel. Se hur du och din sambandscentral kommunicerar med varandra. Se hur de har full koll både på var du är och vart du ska. Inse att de förstår dina behov och att du bara behöver be om hjälp för att de ska skicka den information du behöver.

Informationen de skickar kan liknas vid koordinater till din livskarta. De ser tydligt vilken väg som är den skönaste, enklaste och mest glädjefyllda och med olika medel försöker de få dig att uppfatta vad de vill ha sagt.