Sammanfattning

»Varje människa som vågar närma sig sitt eget sökande, som bestämmer sig för att börja lyssna på hjärtat och kroppen – bidrar till denna möjliga förändring, till detta nya alternativ.«

I slutet av varje steg gör vi en kortare sammanfattning, i tre olika nivåer. Det hjälper dig att tydligt se vad som har processat och vad som under resten av utbildningen kommer att integreras. Vissa saker tar såklart mer än två veckor på sig att landa i våra system. Utbildningen är dock uppbyggd på ett sådant sätt, precis som boken, att det ena krokar i det andra för att till slut skapa en helt ny plattform inom dig. En magisk resa helt enkelt. ❤️

JAG ÄR NY PÅ DETTA

Du har ställt dig frågan om det är värt att släppa tvivlet och helt enkelt våga tro, i alla fall under dessa sju månaderna. Du har funderat kring din egen andliga integritet och förhoppningsvis känner du att du får lov att ta den tid du behöver, du behöver inte stå för någonting som inte känns integrerat inom dig. Du har fått en förståelse för att det som ibland kallas för flum är mer en utforskande nyfikenhet, efter ett nytt sätt att leva. Du har börjat fundera över dina drama, hur de ser ut och när det kickar in. 

JAG HAR KOMMIT EN BIT PÅ MIN ANDLIGA RESA

Du har förhoppningsvis fått en djupare acceptans över din egen resa, och dess kringelikrokar och kan känna en ömhet mot de svårigheter du eventuellt upplevt när du utvecklat din andlighet. Du har fått en tydligare bild av historiens vingslag, och känner din egen delaktighet i arbetet med att skapa detta nya paradigm. Du känner hur du är med och drar pendeln åt andra hållet. Du har fått en djupare förståelse för andras resor, och känner en genuin respekt för var och ens väg. Du har fått en ännu klarare bild över vilka drama som forfarande spökar i ditt liv – och du vet att de behöver omfamnas med kärlek.

STEGETS BETYDELSE UR ETT HÖGRE PERSPEKTIV 

När fler människor slutar se vår fullt naturliga andlighet som något flummigt och ogrundat, kommer förändringen gå så oerhört mycket fortare – den förändring som jorden så väl behöver. När vi står i vår integritet istället för att vara styrda av rädslor och upptagna med våra draman så fattar vi helt andra beslut, vi fattar beslut som gynnar allt levande. Varje människa som vågar närma sig sitt eget sökande, som bestämmer sig för att börja lyssna på hjärtat och kroppen – bidrar till denna möjliga förändring, till detta nya alternativ. Det är alltid den verklighet som har mest fokus på sig som vinner. Ju fler som vågar se ett alternativ desto bättre.

En större förståelse för hur ensidig vår historietolkning varit kommer också att bidra till en större klarsyn till vad som sker nu, i ett större perspektiv såväl som i det privata och personliga. Vi är alla oerhört manipulerade och påverkade av det patriarkat vi levt under de senaste årtusendena, och när vi inser det – då kan vi göra andra val.

Tänk om alla barn lärde sig meditera och prata om känslor och intuition i skolan, då skulle förändringen flyga fram, speciellt med tanke på att de barn som nu kommer in på jorden har helt andra förutsättningar att stå stadigt i sina hjärtan och dess högre kunskap. För att skolan och samhället ska kunna ge dem de möjligheterna, behöver vi vuxna förändras, vi behöver se att det finns ett alternativ till vad vi har idag.