Samtal med guider

»Kvinnan skrattade mjukt och sa att det enda han behövde göra var att be skogen visa honom vägen tillbaka.«

Vägledning i drömmar och meditation

En guide är en icke-fysisk entitet som med det högre perspektiv som att inte leva på jorden innebär, kan vägleda oss. Guider ser mer och har ett genuint intresse för vår välfärd som grundar sig både i överenskommelser och i villkorslös kärlek. De kan också ha betydligt mycket mer kunskap än vad vi själva har ens i vår egen själskapacitet. De är helt enkelt där för att hjälpa oss, eftersom vi behöver hjälp.

 

Återigen handlar det om att tillåta sig att tro. Det fina är att vågar man börja kommunicera med sina guider, får man strax bevis på att det fungerar. Det är magiskt om något.

 

Samtalet kan ske rakt ut i luften, inom dig eller i meditation. Du lär dig efter hand hur du ska uppfatta svaren. Om det är tröst och kärlek du behöver så kan du känna att du faktiskt blir lugnare inombords, eller att det känns som en mjuk smekning över hjässan eller kinden. Att det känns lite varmt eller kallt är också vanligt.

 

Är det svar du behöver så lita på att de kommer. Kanske får du direkt en idé, eller så känns ett alternativ som du funderar på genast tydligare. Eller så kommer de senare via exempelvis ett samtal med en vän. Det är mycket vanligt att guider går via andra eftersom vi, när vi är oroliga och rädda, inte riktigt hör. Att de därför skickar en god vän eller till och med en främling att säga exakt det du behöver höra, är mycket vanligt. Har du fört ett samtal eller bett en bön så var observant.

 

Dina vägledare kan också förstärka din reaktion när du till exempel läser något. Du känner kanske att du blir extra engagerad eller att orden väcker en annan tanke. Den fysiska reaktionen och det ökade intresset gör dig extra uppmärksam på vad du läser.

VILJAN ATT FÖRÄNDRAS

Viljan att förändras

Viljan att skapa en förändring börjar med att ett frö sås inom oss. Ett frö som säger just det – att något ska förändras. Det kan vara en daglig sinnesstämning som vi vill ska vara annorlunda eller det kan vara dags för en gammal dröm att realiseras. Oavsett är fröet början på den intention som kommer att iscensätta det vi vill ska hända.

 

Intention är den rörelse som tar ut riktningen vi vill gå i. Fröet börjar gro i hjärtat och när det känner sig redo skickar det en signal ut till armen som med en

mer eller mindre tydlig rörelse pekar ut vägen – ”ditåt”. Någonting har då satts i rörelse.

 

Vad som avgör huruvida intentionen kommer att klara av att manifesteras beror på flera olika saker. Den ska helst stämma med vår själs intention med det här livet, vi behöver känna att vi är värda att uppleva det som vi vill ska ske och tålamod såväl som förmågan att släppa kontrollen behöver utvecklas.

 

VILJAN ATT FÖRÄNDRAS

Viljan att förändras

Viljan att skapa en förändring börjar med att ett frö sås inom oss. Ett frö som säger just det – att något ska förändras. Det kan vara en daglig sinnesstämning som vi vill ska vara annorlunda eller det kan vara dags för en gammal dröm att realiseras. Oavsett är fröet början på den intention som kommer att iscensätta det vi vill ska hända.

 

Intention är den rörelse som tar ut riktningen vi vill gå i. Fröet börjar gro i hjärtat och när det känner sig redo skickar det en signal ut till armen som med en

mer eller mindre tydlig rörelse pekar ut vägen – ”ditåt”. Någonting har då satts i rörelse.

 

Vad som avgör huruvida intentionen kommer att klara av att manifesteras beror på flera olika saker. Den ska helst stämma med vår själs intention med det här livet, vi behöver känna att vi är värda att uppleva det som vi vill ska ske och tålamod såväl som förmågan att släppa kontrollen behöver utvecklas.