Tolka vägledningen

»Till slut ser du att det är en snitslad bana som är ganska lätt att följa.«

Det finns som sagt vissa generella betydelser som att höger står för det maskulina, vänster för det feminina. Att bil, cykel eller ben och fötter symboliserar vårt sätt att oss fram. Att armar handlar om hur man ser på livet. Att färgerna rött, orange, gult, grönt, turkost, blått och lila kan kopplas till chakrasystemet och därmed ge en indikation på viken sorts processer det handlar om (mer om detta i steg nio och elva).

Att alla djur bär olika egenskaper som kan hjälpa oss att förstå. Att ett hus eller en lägenhet handlar om en själv och att källaren är det omedvetna och vinden står för vår högre kunskap. Att vatten handlar om känslor, eld om ilska, luft om vår andliga utveckling och jord om vår kropp eller vårt liv här och nu. Listan kan förstås bli lång.

Denna generella kunskap hjälper dig att tolka och förstå vad tecken och symboler som dyker upp i ditt liv kan betyda för just dig. Det är också detta som gör livet så magiskt. Till slut ser du att det är en snitslad bana som är ganska lätt att följa.

Du hittar kunskapen i böcker, i kortlekar och i din egen fantasi. Kom ihåg att du kan mycket om det här, du behöver bara öppna dörren.