Vad är vägledning?

»Vi är viktiga och att det finns en genuin omsorg för oss.«

För att tro att det finns vägledning tillgängligt behöver vi tro att livet har en mening, att vi är viktiga och att det finns en genuin omsorg för oss. Att vi är värda att bli hjälpta. Det kan vara svårt att föreställa sig ett helt följe av guider i olika former som vill just en själv väl – när man samtidigt kanske skäms över den man är. Men så är det.

Vad vi lätt glömmer är att det äventyr som ett liv på jorden innebär är svårt och utmanande. Samtidigt som vi drar våra första andetag tappar vi den medvetna idén om vilka vi är ur ett själsligt perspektiv, och då energin på jorden är tung och fylld av rädslor och tvivel är det mycket svårt för oss att komma i kontakt med den igen. Under lång tid har dessutom den allmänna bilden av vad det innebär att vara människa varit långt ifrån sanningen, så få personer i fysisk form har kunnat hjälpa barnet att komma ihåg.


Detta vet alla våra icke-fysiska vänner.
Detta visste vi själva innan vi kom in i jordens sfär, som människor. Självklart – tycker vi att vi får säga – gav vi oss inte in ensamma. Precis som agenter på fältet har radiokontakt med sin sambandscentral på hemmaplan, har vi kontakt med en grupp som har större överblick än vi själva har och som av fri vilja vill hjälpa oss att hitta tillbaka till vår egen förmåga att förstå vilka vi är och vad vi ska göra här. Är inte det en befriande tanke?