Att ta sig framåt

»All form av fortskaffningsmedel symboliserar hur du tar dig framåt i livet.«

All form av fortskaffningsmedel symboliserar hur du tar dig framåt i livet. Går det fort eller långsamt? Är sättet modern eller gammalt och skruttigt? Vad säger färgen på bilen, cykeln eller bussen dig? Är du passagerare eller kör du? Hur är vägen och omgivningarna som du tar dig fram på? Tolkningen styrs alltid av drömmens känslor och sammanhang.

CYKEL
Dam- eller herrcykel kan visa att det handlar om feminin eller maskulin energi alternativt om en kvinnlig eller manlig relation.

Vilken sorts cykel är det? En mountainbike, en racercykel, en klassisk damcykel, en skruttcykel? Mountainbike kan få dig att tänka på äventyr, en racercykel på att du antingen har för bråttom eller glider fram i ett härligt flöde. Damcykeln kan vilja säga att du ta dig fram i sakta mak – positivt eller negativt säger förstås känslan. En rostig och trasig cykel säger att något behöver uppgraderas eller kasseras.

Är det en barncykel så handlar det troligtvis om ett inre barn. 
Färgen på cykeln kan du dels koppla till ett chakra, men det kan också bära ett specifikt minne. Om du exempelvis hade en röd cykel som barn eller önskade att du hade en, kan cykeln i drömmen vilja göra dig uppmärksam på antingen åldern då du hade cykeln, eller på din längtan efter den.

BIL

På samma sätt som med en cykel, avgör modell, färg och skick hur du ser på din förmåga eller ditt sätt att ta dig fram. Sportbilen kan betyda att du ser ditt värde, men kan också signalera att du låter egot styra och att du känner att det yttre ger dig makt / existensberättigande.

En Volvo kan stå för trygghet. En ”folkabuss” för din inre hippie som antingen behöver mer utrymme, har utrymme, eller behöver ta lite mer ansvar. En liten bil kan stå för smidighet, men också för att du inte vågar ta ut svängarna.

Sitter du på passagerarsidan, kan det betyda att du låter andra styra ditt liv, eller att du lugnt kan luta dig tillbaka och njuta av färden. Om du försöker bromsa, växla eller styra gäller det första.  

Om det är du som kör säger ditt körsätt något om din sinnesstämning. Avslappnat och smidigt eller ryckigt och oroligt…?

Beroende på hur drömmen utspelar sig kan din åktur visa hur saker och ting ligger till, vad du behöver förstå och titta närmare på – men det kan också betyda att det helas under natten, i drömmen.

BUSS

I en buss åker du tillsammans med andra. Är det folk du känner eller främlingar? Grupptillhörigheten kan handla både om sakralchakrat (7-14 år), där vi undersöker vem vi är när vi ställer oss utanför gruppen, och om solarplexus (14-21 år) där gruppen är oerhört viktig. Läs gärna min krönika om busstur som symbol.

Är du busschauffören kan det visa att du tar eller känner ansvar för många människor.

Är det en stadsbuss, en landsvägsbuss eller en turistbuss? Kör den i staden kan det handla om sådant som du har i din närhet. Kör den ute på landsvägen så är du kanske på väg tillbaka i tiden och är du utomlands så kan det handla om ett äventyr. Är det en typisk charterbuss, kan det symbolisera att du känner dig trygg i grupp, att bli ledd.

LASTBIL

Kör du en lastbil kan det visa på maskulin kraft, självsäkerhet och självförtroende. Hur känner du dig när du manövrerar lastbilen i trafiken? Känner du dig självsäker eller osäker? Vad har bilen för last?

HELIKOPTER

En helikopter ger perspektiv och överblick. Den gör att du kan lyfta dig över det som sker, och se det mer eller mindre rakt ovanför.

FLYGPLAN

Ett passagerarplan kan symbolisera äventyr, att du påbörjar en längre helanderesa eller att du flyr från någonting. När en känsla eller situation blir obehaglig vill vi ju ofta lyfta oss ovan den. Sitter du i ett i ett flygplan som lyfter kan det visa en lättand av att slippa hantera det som sker.

Ett mindre plan som du flyger själv kan symbolisera frihet. mod, äventyr men även det flykt, då oftast en specifik känsla (eftersom planet är litet). Ett flygplan kan också visa att du behöver eller får perspektiv på en situation. Du kan likt en rovfågel cirkla över situationen för att förstå den bättre, och kanske själv bestämma v ar du vill landa. 

TÅG

Tåg går på räls och kan därför symbolisera att ditt liv flyter fram, att det är enkelt att ta sig från den ena platsen till den andra. Är tåget ett gammalt ånglok kan det vilja visa dig ett tidigare liv, där du tar dig från en station till en annan – från detta livet till ett annat. Där du går av kan alltså vara det liv du ska titta närmare på.

Viken klass du reser i kan illustrera hur du ser på dig själv eller hur du värderar en viss situation.  Hur du tolkar är helt beroende på hur du upplever det i drömmen. Första klass kan betyda att du är värd lyx och att du vet om det – men det kan också betyda ensamhet. Tredje klass, eller ett proppfullt tåg med djur och mänskor kan betyda att du inte är värd att resa bekvämt – men också att du njuter av rörelsen och folklivet och känner dig tillfreds och fri.

Är tåget super-super snabbt kan det, om du mår illa och tycker att det är obehagligt kan drömmen vilja visa dig att du behöver dra i nödbromsen och gå ut och andas frisk luft i naturen. Det kan också betyda att tåget tar dig ut på en astralresa, vilket kan göra en illamående. Tåget blir då som en rymdfarkost som du reser ut i universum med.

BÅT

Båtar går ju på vatten och vattens betyder känslor, alltså symboliserar båtar hur du förhåller dig till dina känslor. En segelbåt på ett stormande hav visar då att känslorna river i dig och att det är svårt för dig att navigera. En tur på ett spegelblankt hav visar då motsatsen, att du är på en lugna och bra palts inom dig.

En stor färja eller yatch kan betyda att du har byggt ett stabilt liv där du slipper vara i kontakt med vissa känslor. Om du vänder färjan i drömmen betyder det att du verkligen gör en stor förändring. Det tar tid att vända en färja, så drömmen säger också att du ska ha tålamod. En väldigt lyxig färja, på väg till ett härligt ställe, visar att du ger dig ut på äventyr och att du tryggt och lugnt glider fram.

Skicket på båten du drömmer om spelar förstås också roll. Sitter du i en gisten eka med hål i botten, visar det att dina gamla strategier och förhållningsätt verkligen är på väg att ge upp och att det bästa du kan göra är att hopp i vattnet och börja simma. Det vill säga känna det du känner, och lita på att allt kommer att bli bra.

Ligger båten på land kan det betyda att du inte alls är i kontakt med en viss känsla. Håller du på att renovera den, så förbereder du dig för att möta vad än det är du behöver möta för känsla.

Paddlar du kanot i drömmen kan det betyda, oavsett hur ostadigt det känns, att du har kontroll över ditt liv på en djupare plan. Att du vågar vara den du är och följa med li livets svängar.