Numerologi

»När du vill tolka en siffra i en dröm, eller annat, så låt sammanfattningarna nedan öppna upp för din egen djupare förståelse.«

Numerologi är inte min expertis, utan jag brukar googla när jag behöver veta något djupare. Jag tolkar heller siffror utifrån tarot, men här har jag ställt samman de vanligaste egenskaperna som kopplas till de olika talen. När du har tvåsiffriga tal summerar du dem till ett. Exemplevis blir 12,  1+2= 3.

När du vill tolka en siffra i en dröm, eller annat, så låt sammanfattningarna nedan öppna upp för din egen djupare förståelse. Se dem som inspiration. Vill du veta mer finns det massor av böcker och säkert mycket bättre beskrivningar än den jag har gjort här. Låt ditt eventuella intresse visa dig vägen! 

ETT. Naturligt ledarskap, maskulin energi, intelligens, idérikedom, våga gå sin egen väg, modiga och vågar prova på nya vägar. Kan stå för dominans och självupptagenhet.
Lärdom: Att hantera livet även när det inte flödar på, samarbete.

TVÅ. Empati, kärleksfullhet, gruppdynamik, ödmjukhet och omtänksamhet. Konstnärlig kreativitet, kulturellt intresse. Kan stå för konflikträdsla och att vara lättsårad.
Lärdom: Att vara viktig även som del av en grupp, att stå upp för sig själv och inte ta livet så personligt.

TRE Lekfullhet, optimism, kreativitet, konstnärlighet. Kommunikation, fantasi och social intelligens. Kan stå för slarv, dålig ekonomi, brist på ansvar, rörighet.
Lärdom: Vikten att förmedla kreativitet i någon form – och att samtidigt ge sig själv detsamma. Hantera motgångar och inte ge efter för utbrott.

FYRA Detaljer, organisation, ordning och reda. Noggrannhet och hederlighet. Ärlighet. Envishet, uthållighet. Kan också stå för att se allting i svart eller vitt, svårighet att urskilja lösningar, stelbenthet och irritation på andra som är inte ser världen på samma sätt.
Lärdom: Att hantera känslor av otillräcklighet, hitta den sak som det går att bli riktigt, riktigt bra på.

FEM Anpassning och flexibilitet. Nyfikenhet och mod. Övertalningsförmåga, social kompetens. Intelligens och verbal förmåga. Kan också stå för brist på disciplin, svårighet att slutföra, behov av frihet på bekostnad av lojalitet, osund optimism.
Lärdom: Gör livet till ett äventyr med balans mellan frihet och ansvar.

SEX Kärlek, omtänksamhet, empati. Vara osjälvisk. Generositet. Skapar lugn och harmoni. Lojalitet och familj. Kan också stå för sentimentalitet, överkänslighet, vara lättsårad, att glömma sig i själv till förmån för andra.
Lärdom: Hitta balansen mellan sina egna behov och behovet av att hjälpa andra. Bli mindre duktig.

SJUAndlighet, intellekt. Analys och eftertanke. Mental styrka, klarhet och stark instinkt. Visdom viktigt. Integritet och privatliv. Kan också stå för självupptagenhet, överdriven integritet och reservation. Storhetsvansinne och uppblåst ego.
Lärdom: Att inte låta själsresan bli en egotripp. Hitta balans mellan integritet och behov av ensamhet och utvecklandet som andra kan erbjuda.

ÅTTA. Målmedvetenhet, makt, ambition, styrka. Naturlig vinnare med stor människokännedom, generositet, och karismatiskt ledarskap. Initiativtagare, ledare. Ekonomisk framgång. Kan också stå för stress, brist på tålamod, irritation som projiceras på andra. Snäsighet.
Lärdom: Respektera pengars värde, ta ansvar för det egna beteendet, arbeta för ett större perspektiv istället för det egna.

NIO Världsförbättring, nya visioner, miljö och social rättvisa. Idealism. Kan också betyda, utanförskap, osäkerhet, martyrskap, missbelåtenhet.
Lärdom: Hitta balansen i att vilja ge villkorslöst utan att förvänta sig något tillbaka. Att inte ta på sig för mycket.