Att vara Andlig Coach

»Att vara Andlig Coach innebär att du hjälper andra människor att öppna upp för ett annat sätt att se på sin verklighet.«

Många är idag nyfikna på om det finns ett annat sätt att leva. De känner av skiftet som påverkar oss alla, vägledningen pockar på, men de har kanske svårt att förstå vad som egentligen pågår. Det är en stor grupp av människor som kommer att vilja ha någon att vända sig till som förstår vad som händer, och som kan visa hur vi enklast lär oss hantera förändringen.

Att vara Andlig Coach innebär att du visar vägen, snarare än att du hjälper klienten att helas. Det är i och för sig en sanning med modifikation för när vi hittar nya sätt att hantera vår vardag – så helas vi förstås. Med de 13 stegen som hjälp lotsar du din kund in i en ny verklighet, där de i sin tur kan välja hur och var de vill gå djupare.

Kanske kommer du efter den här utbildningen känna att du även vill kunna hjälpa dina kunder att helas. Då finns exempelvis Lees utbildning till att bli terapeutisk och energitransformenade healer.

En Andlig Coach, enligt det arbetssätt vi lär ut här, presenterar ett nytt förhållningssätt för sina kunder. Du tar dem igenom de tretton stegen där de börjar med att fundera på om det finns mer, och vad som ligger i vägen för deras förmåga att tro utan att veta, till att skapa ett inre rum, förstå vad ett holistiskt helande betyder och till att lära sig om sin egen helandeprocess och sin potential att skapa ett liv som passar dem.

Du erbjuder också förståelse för processen ur ett mer långsiktigt perspektiv – var vi kommer ifrån och vart vi är på väg, och din kund kommer efter avslutad utbildning hos dig förstå hur viktig hen är även ur ett globalt perspektiv. Inget dåligt uppdrag, eller vad säger du!