Det coachande samtalet

»Coachning hjälper din klient att hitta sin inre styrka, glädje och motivation. «

DET COACHANDE SAMTALET

Jag (Sanne) har arbetat som coach under många år och med flera olika inriktningar. Jag bara älskar mötet mellan människor och det coachande samtalet som modell. För mig är det är det underbart att få följa en människa och se den ta sin första steg till att sen lyckas och utvecklas framåt. Jag kan känna mig både stolt, lycklig och tårögd över att få dela den stunden med klienten. Det känns verkligen som ett förtroende och det fyller mig med en sådan tacksamhet över att få arbeta med det jag gör.

Det coachande samtalet är en samtalsmetod som hjälper dina klienter att utvecklas, komma till insikt och våga ta nya steg. Att coacha istället för att ge råd gör att klienten uppmuntras till, att utan prestation själv engagera sig i sin utveckling och därmed ta ett större egenansvar. Man sätter också upp rimliga mål utifrån vad klienten själv vill uppnå.

Coachning hjälper din klient att hitta sin inre styrka, glädje och motivation. Klienten får nya perspektiv och får prova/hitta nya lösningar. I coachingen utgår man alltid från här och nu och blickar framåt.

I coachningen ingår också stärkande feedback från dig till klienten.

HUR GÅR ETT COACHANDE SAMTAL TILL?

Efter att din klient satt sig bekvämt, landat i stolen och ni har haft en liten inledande pratstund är det dags att sätta igång. Jag brukar ofta fråga hur de har hittat till just mig och vad de vet om coachning eller i detta fall Andlig Coachning. Det kan också vara bra för dig att veta om de har några tidigare erfarenheter i ämnet.

När man ställer frågor pratar man i det coachande samtalet om öppna och slutna frågor. Slutna frågor innehåller färdiga svarsalternativ som ja eller nej. Till exempel ” Så du är intresserad av att lära dig mer om andlighet?

Öppna frågor ger mer information och klienten får själv fundera och reflektera över det den berättar. Ett exempel på en öppen fråga kan vara ”Hur kommer det sig att du vill lära dig mer om andlighet?” Att ställa följdfrågor är ett utmärkt sätt att få mer information som till exempel ”Berätta mer” eller ”Hur känns det när vi pratar om detta?”

I coachningen använder man sig framförallt av öppna frågor. Det ger klienten ett större utrymme att känna efter och bli mer personlig. Det blir också ett djup i samtalet och det byggs upp en förtrolighet och tillit mellan klienten och coachen. Tänk på att aldrig döma eller värdera det som klienten säger. Vi är alla människor och vi lär oss hela tiden.

Som jag nämnde tidigare är det viktigt att var närvarande och lyssna aktivt. Ofta är detta den enda stunden på dagen som hen får fullt fokus och får prata om sig själv. Se om du kan läsa in saker i kroppsspråket eller i tonen på rösten. Lyssna efter både det som sägs och inte sägs. Där kan viktig information finnas. Ett exempel på en öppen fråga där skulle kunna vara ”Jag ser att du blir berörd när vi pratar om detta, vad händer inom dig nu?

Tänk också på ditt eget kroppsspråk. Sitt rakt men avslappnat. Håll händerna i knät utan att ”plocka med fingrarna” som kan ge ett nervöst intryck. Ha gärna fötterna i golvet, det visar på en stadighet och trygghet. Nicka för att visa att du förstår. Behåll lugnet oavsett vad din klient berättar. Håll ögonkontakt. Var genuint intresserad av vad hen vill säga. Ha tålamod.

Att rekommendera vidare visar på självkännedom och kompetens.  Att ha dessa samtal är ett enormt förtroende och ibland kan det kan hända att en klient delar något som du känner att du ej kan hantera. Om det händer, be att få hänvisa vidare till någon som arbetar professionellt med den typen av frågor. Ha gärna en lista förberedd på personer/instanser som du kan rekommendera.

Det kan också vara fint att ha en egen kollega som samtalspartner, dels för att bolla erfarenheter, också om du skulle behöva prata av dig om det hänt något speciellt. Tänk då på att alltid skydda din klients identitet då den aldrig får röjas.

SLUTLIGEN…

Vi hoppas från djupet av våra hjärtan att du efter utbildningens slut ska känna dig trygg i arbetet som coach och att du känner att du genom att ha öppnat dörrarna till din egen fantastiska inre värld nu vill dela med dig till andra.