Etik och förhållningsregler

»Använd ditt sunda förnuft och tänk själv hur du själv skulle vilja bli bemött och behandlad.«

 Att få möta andra människor, ibland i kris, ibland sårbara och hjälpsökande är en stor ynnest och ett stort förtroendeuppdrag. Här gäller det att använda sitt sunda förnuft och tänka själv hur du skulle velat bli bemött och bli behandlad. 

TYSTNADSPLIKT

När du har coachande samtal lyder du under tystnadsplikten.  Att ha tystnadsplikt innebär att vad som än kommer upp under ett samtal är skyddat och att du inte får föra det vidare. Din klient ska kunna känna sig helt trygg med att det som sägs i rummet stannar där.

Ibland kan man behöva bolla med en kollega eller sin egen handledare/coach, då ska detta ske helt anonymt och gärna i samförstånd med din klient.

GDPR

Ibland kan det hända att du som coach vill föra några anteckningar, särskilt om du vet att din klient kommer att komma tillbaka flera gånger. Då är det jätteviktigt att de förvaras på ett sätt och på ett ställe dit ingen annan har tillgång. Ett bra sätt att skydda klientens integritet är också att bara skriva det absolut nödvändiga, klientens förnamn eller bara initialer.

GDPR lagen är en lag som reglerar behandlingen av personuppgifter. Det kan vara bra att känna till mer om den. Läs mer ingående här:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Personligen skriver jag bara klientens förnamn och stödord för att komma ihåg vad vi tagit upp, vilka övningar vi gjort och eventuella meditationer eller länkar som jag har skickat. Dessa anteckningar förvarar jag i ett låst kartotek i mitt behandlingsrum.

ANSVARSFÖRSÄKRING

Då detta inte är en tillräckligt omfattande utbildning (krävs oftast över 200 timmars studier och tillhörande praktik) så krävs ingen speciell ansvarsförsäkring för denna typ av utbildning. Om du däremot har annan grundläggande utbildning inom alternativmedicin och ej är försäkrad ännu rekommenderar jag att du läser på kring detta.

Jag är medlem i SFKM  (skandinaviska förbundet komplementärmedicin) som har ett bra upplägg. Om du vill kan du läsa mer här:

https://sfkm.nu