Välj en sida

Steg 3 – Jag vill vara här.

När vi har svårt för att stanna upp beror det oftast på att vi är osäkra och kanske nervösa för vad vi kan komma att möta, därför springer vi. Om vi istället mjukt och kärleksfullt vänjer oss vid att vara närvarande, blir nuet vår allra bästa samarbetspartner. I det tredje steget tittar vi därför både på hur tilliten påverkar vår närvaro, och hur vi rent praktiskt kan hålla oss här på jorden – närvarande och grundade. Nästa steg kommer om två veckor. Lycka till!

Närvaro

Närvaro

Välkommen till steg 3, här ska vi tillsammans undersöka vad det innebär att vara närvarande - både i nuet och i kroppen.

Läs mer

En ny vision

En ny vision

Det liv vi lever i dag är till exempel inte alls anpassat efter vår biologi. Stressorerna är många och ångest, depression, utmattning och destruktivitet av olika slag utgör ett allt större lidande i vår vardag.

Läs mer

Tillit

Tillit

Brist på tillit är vad som gör det svårt för oss att tro att vi verkligen kan påverka världens utveckling. Det är svårt nog att tro att vi kan påverka våra egna liv.

Läs mer

Tvivel och glömska

Tvivel och glömska

Tillit har olika nivåer. Man kan bestämma sig för att tro på att det finns mer i livet än vad som syns just nu. Det är första steget. Denna form av tillit stöter dock ganska lätt på motstånd i form av tvivel och glömska.

Läs mer

Det inre vittnet

Det inre vittnet

Ytterligare en nivå av tillit är när det så kallade inre vittnet blivit starkare än egot. Det innebär att en del av oss har förmågan att observera vad som pågår – medan det pågår.

Läs mer

Stanna upp

Stanna upp

Stress är olika saker och finns i olika former. Att få ihop livspusslet kan vara oerhört stressigt, vi kan också ha arbeten som är stressiga eller där själva miljön är stressande.

Läs mer

I naturen

I naturen

ÖVNING: Att vara ute i naturen är ett annat oslagbart sätt att grunda sig på. Prova att promenera med fokus utanför dig själv.

Läs mer

Sammanfattning

Sammanfattning

Tre olika nivåer om hur du kan ha uppfattat detta steget. Du känner själv vad som resonerar med dig. Syftet är att vi inte ska ställa för höga krav på oss.

Läs mer

Samtalet

Samtalet

I det här steget pratar vi om den nya visionen och det nya sättet att leva på som håller på att skapas över hela vår värld. Vi belyser också att allt vi gör räknas. Även det lilla.

Läs mer